סגירה
  • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
  • מותאם לעיוורי צבעים
  • מותאם לכבדי ראייה
  • תצוגה רגילה
  • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
  • הפסק תנועתיות באתר
  • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
  • Ctrl + להגדלה
  • Ctrl - להקטנה
  • Ctrl 0 לאיפוס
  • אפס לברירת מחדל
  • הצהרת נגישות

  רקע כללי: במהלך שנות ה- 70 בוצעו פעולות טרור רבות נגד מטרות ישראליות על ידי מחבלים שיצאו משטח לבנון. ב- 11 במרץ 1978, נהרגו 35 ישראלים בפיגוע כביש החוף בלב מדינת ישראל וממשלת ישראל החליטה לצאת למבצע לפגיעה בתשתיות הטרור בדרום לבנון. ב-14 במרץ, יצא צה״ל לפעולת טיהור נרחבת בדרום לבנון, מה״פתחלנד״ במזרח הגזרה, ועד לאזור החוף במערב.

  הפעילות ההנדסית במבצע ליטני: מבצע ליטני אפשר לחיל ההנדסה לבחון הפעלת כוחות הנדסה, משולבים בכוחות שריון וחי''ר, בשטחים הרריים, בצירים בעלי עבירות מוגבלת, ממוקשים וממוכשלים, הנשלטים באש על ידי כוחות האויב.

  בשלב הלחימה, התמודדו כוחות ההנדסה עם פריצת מכשולים, פינוי מוקשים, נטרול בורות יקוש והתגברות על מכשולי קרקע, במטרה להבטיח את תנועת הכוחות הלוחמים ליעדיהם. מזג האוויר הגשום ששרר בימים שלפני תחילת המבצע, חייב חילוץ, באמצעות כלי הצמ''ה, של כלי רק''מ ורכב רבים. בנוסף לפעילות ההנדסית נדרשו לוחמי ההנדסה לפעול גם כלוחמי חי''ר.

  לאחר כיבוש השטח, כללה פעילות כוחות ההנדסה הריסת התשתית שהקימו המחבלים בדרום לבנון, פריצת צירים חדשים באזור לצורכי צה״ל, ועבודות מיגון, התחפרות והתבצרות. כוחות ההנדסה סייעו גם בפינוי אמצעי שלל מהשטח.

  הסד''כ ההנדסי במבצע: הפעולה בשטחים הרריים, במספר גזרות, בצד הבנת הצורך לתת עצמאות הנדסית לכל אחד מהכוחות העיקריים שפעלו בשטח, חייב גיוס סד''כ הנדסי גדול למבצע. הסד''כ ההנדסי שעמד לרשות פיקוד הצפון, כלל

  את גדודי ההנדסה הסדירים 601 ו- 605, מפקדות אגד צליחה 626 ובית הספר לצליחה. הכוחות תוגברו בטנקי גישור, דחפורים, שופלים ואמצעי קידוח.

  גזרות הלחימה והכוחות שפעלו בהן:

  הגזרה המזרחית: בגזרה המזרחית פעלה אוגדה 36. הכוח פעל בשתי גזרות משנה: ממטולה צפונה, פעלו חטיבה 188 וחטיבת גולני. הכוח ההנדסי שפעל בגזרה כלל את גדוד 605 הסדיר. ממשגב עם מערבה פעלו כוח מבה''ד 1 וחלק מחטיבת גולני. הכוח ההנדסי שפעל בגזרה כלל צוות של כ- 35 מפקדים וחיילים מבית הספר לצליחה.

  הגזרה המרכזית: בגזרה המרכזית פעלה אוגדת קחצ''ר עם חטיבה 7 וחטיבת בית הספר למ''כים. בגזרה פעל כוח הנדסי פלוגתי בפיקוד סמג''ד 601.

  הגזרה המערבית: בגזרה המערבית פעלה חטיבת הצנחנים. כוחות ההנדסה שפעלו בגזרה כללו את גדוד 601, מוקטן, בפיקוד המג''ד ומפקדת אגד צליחה 626 בפיקוד מפקד האגד.

  לקחי מבצע ליטני: המבצע הוכיח את חיוניות הכוח ההנדסי לפעילות הכוחות הלוחמים וחיזק את הבנת הצורך במתן עצמאות הנדסית לכל כוח הפועל בשטח. לקחי המבצע יושמו בהכנות שקדמו למלחמת לבנון הראשונה בשנת 1982.