סגירה
  • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
  • מותאם לעיוורי צבעים
  • מותאם לכבדי ראייה
  • תצוגה רגילה
  • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
  • הפסק תנועתיות באתר
  • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
  • Ctrl + להגדלה
  • Ctrl - להקטנה
  • Ctrl 0 לאיפוס
  • אפס לברירת מחדל
  • הצהרת נגישות

  פנייה להעברת תרומות חברים לשנת  2024 


  לחברי עמותת חיל ההנדסה ויוצאי החיל  שלום רב

  * בימים אלו מקדמת העמותה את תכנית העבודה לשנת 2024, במגבלות מלחמת ''חרבות ברזל''. * המגבלות העיקריות הנובעות ממצב המלחמה: מסירת האמפי ואוהל המורשת לשימוש משרד הביטחון, צפי לפעילות לחימה לאורך השנה של המערך הסדיר ומערך המילואים וביטול חלק גדול מפעילות ההדרכה והביקורים באתר.

  יעדי העמותה העיקריים לשנה זו כוללים:

  * עדכון לוחות הזיכרון בשמות הנופלים במלחמת ''חרבות ברזל''.

  *איסוף ועריכת חומרי מורשת ממלחמת ''חרבות ברזל'' בשילוב מקהנ''ר והיחידות. 

  * השלמת שלטי היחידות בשביל המורשת, כולל הוספת מורשת ''חרבות ברזל''.

  * השקעה בהקמת משטחים לשימוש משולב: תצוגת ציוד הנדסי ופעילות פנאי.

  * המשך ההשקעה בהנגשת אתר העמותה לבעלי מוגבלויות, בשיתוף משרד הביטחון. 

  * הפקת מהדורה שנייה ומעודכנת, של ספר המורשת החיילי ''ראשונים תמיד''. 

  * המשך הקמת ארכיון דיגיטאלי לקליטת חומרי המורשת הרבים הנמצאים בידנו ובידי יוצאי החיל, במטרה להנגיש אותם לכל.

  הערה: המשך הקמת תערוכת המורשת החיילית באוהל המורשת, יתאפשר רק לאחר סיום פעילות משרד הביטחון באתר. 

  אירועים:

  * בשל מצב המלחמה לא מתוכננים אירועים באתר, פרט לאירועי הזיכרון – הכללי ערב יום הזיכרון לחללי צה''ל והחיילי – בחודש ספטמבר 2024. 

  תודות:

  * אני מבקש להודות לחברי העמותה אשר תרמו לאחר פרוץ מלחמת ''חרבות ברזל'' לתקציב מיוחד בו השתמשה הנהלת העמותה לחלוקת פריטים שהותאמו לצרכי ובקשות יחידות החיל אשר שולבו בלחימה. 

  * אני מבקש להודות בהזדמנות זו בשמי, בשם חברי העמותה ויוצאי חיל ההנדסה, לצוות קטן של חברי ההנהלה ומתכננים במגוון תחומים, המשקיעים זה למעלה מ- 11 שנים מזמנם וניסיונם, בהתנדבות מלאה, בקידום יוזמות בניהול האתר, בתכנון ובביצוע הפרויקטים המבוצעים בו.  

  פנייה לחברי העמותה ויוצאי החיל:

  קידום הפרויקטים על ידי הנהלת העמותה, כרוך בהשקעות כספיות גבוהות. קצב ביצוע הפרויקטים – תלוי בקצב איתור המקורות הכספיים הדרושים למימושם. מצב המלחמה, הביא להקטנת הכנסות העמותה מהפעילות באתר.

  בצד התרומות שמצליחה הנהלת העמותה לגייס, ראוי, כמו בשנים קודמות, שגם חברי העמותה ויוצאי החיל יתרמו את חלקם. התרומה השנתית המבוקשת – 240 ש''ח. מי שיכול יותר – יבורך. העמותה מפיקה לתורמים קבלות אלקטרוניות. הקבלות נשלחות, מיד עם הפקתן, למייל של המשלם ומוכרות לצרכי מס.

  את התרומות ניתן להעביר לעמותה באחת מהדרכים הבאות:

  1. העברה בנקאית לחשבון העמותה . שימו לב שפרטי החשבון השתנו. הפרטים המעודכנים: המוטב: ''עמותת חיל ההנדסה'', בנק לאומי 10 מספר הסניף – 932. מספר החשבון: 46595979. 

  2. מסירת פרטי כרטיס אשראי לאחד מחברי ההנהלה בטלפונים:

  א.  ישי דותן                 050-5222843              ב.  יגאל וולק                 054-6775555        

  ג.  גיורא רוזנטל           050-5301934              ד.  איציק רביב             054-4586805

  ה.  אפי ברשפ              054-4994989              

  3.הערה חשובה: מתחילת שנת 2023,אסור לעמותות לקבל תרומות במערכת   bit .  

  תודה על השתתפותכם וסיועכם לפעילות העמותה.

  בתקווה לזמנים טובים יותר.

  ישי דותן, יו''ר עמותת חיל ההנדסה