סגירה
  • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
  • מותאם לעיוורי צבעים
  • מותאם לכבדי ראייה
  • תצוגה רגילה
  • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
  • הפסק תנועתיות באתר
  • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
  • Ctrl + להגדלה
  • Ctrl - להקטנה
  • Ctrl 0 לאיפוס
  • אפס לברירת מחדל
  • הצהרת נגישות

  פלוגת סער 606: כמענה לצורך בשיפור יכולת פריצת סער של שדות מוקשים, פריצת דרכים והתמודדות עם מכשולים בצירי התנועה, הוקמה בשנת 1957 פלוגת סער 606. הפלוגה פעלה תחת פיקוד מפקדת גייסות השריון. בעת הקמתה כללה היחידה 8 טנקי מורג ו-12 טנקי דחפור, על בסיס טנקי שרמן ושתי מחלקות פלסים על גבי זחל''מים. יכולות הכלים נבחנו בניסויים והיחידה קיימה אימונים ושיתופי פעולה עם מגוון יחידות.

  מלחמת ששת הימים: במלחמת ששת הימים, פעלה פלוגת הסער בפיקוד הדרום. הסד''כ כלל שישה טנקי מורג ושני טנקי דחפור. החלק הארי של הפלוגה פעל בציר הצפוני במסגרת אוגדת טל. הפעילות כללה בעיקר פינוי מכשולים בצירי תנועת הכוחות. יתרת הפלוגה פעלה בציר המרכזי במסגרת אוגדת שרון. בנוסף לפינוי מכשולים בצירים פרץ טנק מורג של הפלוגה, שדות מוקשים בציר התנועה לאום כתף. מחלקות הפלסים נלחמו במסגרת חטיבה 7.

  הגדלת מערך הסער: לאחר מלחמת ששת הימים התקבלה החלטה לתת עדיפות לנושא התגברות סער על מכשולים. הוקם צוות שביצע איסוף ציוד שלל רלוונטי, שכלל טנקי גישור מזרחיים מסוג מספריים וגלילה ומערכות נוכרי. חיילים מיחדת סער 606, נשלחו להסבה להפעלת טנקי טירן. בנוסף החל תהליך התאמה של מערכות דחפור ונוכרי לטנקים הצהל''יים – מג''ח ושוט. בהמשך הגיעו מארה''ב טנקי גישור על בסיס תובת מג''ח. במקביל להגדלת מערך הסער, פותחה תורת לחימה לשילובו במערך הלוחם.

  הקמת הגדוד: הגדלת מערך הסער הביאה להחלטה להקים את גדוד הסער 606. הגדוד הוקם בתחילת אוגוסט 1968. בנוסף לפעילות הגדלת מערך הסער ואימון יחידות צה''ל שולבה מפקדת הגדוד, בדצמבר 1968 בשליטה על הקמת קו ברלב בגזרה הצפונית של התעלה.

  מלחמת יום הכיפורים: במלחמת יום הכיפורים התפצל הגדוד: החלק העיקרי, בפיקוד המג''ד, פעל בחזית הדרום ומסגרת פלוגתית פעלה בחזות הצפון. המשימות העיקריות של הטנקים, בשתי החזיתות, כללו פינוי צירי תנועה מרק''ם ורכב פגוע – בעיקר משאיות תחמושת בוערות, פינוי צירים ודרכי עפר ממכשולים, סתימת בורות ומעבירי מים, סיוע בהתחפרות לכוחות, תוך כדי המלחמה ובסיומה.

  בחזית הדרום נוספו לטד''חים פעולות ליווי התמסחים והגשרים לתעלה, סיוע בפריצת הסוללה הצמודה לתעלה, סיוע בהשקת הדוברות וגשר הגלילים למים והכשרת דרכי ההגעה והיציאה מהגשרים. טנק גישור סייע לתיקון גשר הדוברות שנשבר וטנקי גישור אחרים גישרו על תעלות המים המתוקים. בחזית הצפון, פינה טד''ח את המכשולים בציר תנועת כוח גולני לכיבוש החרמון. חלק גדול מפעולת הכוחות היה תחת אש.

  פירוק הגדוד: בשנת 1976 פורק הגדוד והוקמו שתי פלוגות סער, בפיקוד הצפון ובפיקוד המרכז.