סגירה
  • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
  • מותאם לעיוורי צבעים
  • מותאם לכבדי ראייה
  • תצוגה רגילה
  • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
  • הפסק תנועתיות באתר
  • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
  • Ctrl + להגדלה
  • Ctrl - להקטנה
  • Ctrl 0 לאיפוס
  • אפס לברירת מחדל
  • הצהרת נגישות

  -1-

   

  פרוטוקול הנהלת העמותה מס' 1/19 מיום 3.1.19

  משתתפים : ישי דותן-יו"ר , גיורא רוזנטל-מזכיר העמותה, איציק רביב , פרחי בן ציון , מוטי בירן , חיים קול , אפי ברשפ , יעקב רימר , עמוס פיקהולץ , שוקי גלעד , חיים בן ארי.

   

  הישיבה נפתחה בשעה 16.00 בהשתתפות 11 חברים המהווים מנין חוקי לפתיחת הישיבה.

  סדר היום

  1.      סיכום ראשוני של שנת העבודה 2018 (תכנית העבודה והתקציב)

  2.      הצעת תכנית העבודה והתקציב לשנת 2019.

  3.      שונות.

   

  דיונים והחלטות

   

  1.      סיכום ראשוני של שנת העבודה 2018.

  ישי : ערב טוב לכל החברים. עפ"י הנתונים הכמעט סופיים בצענו השנה את תכנית העבודה לשנת 2018 במלואה ועמדנו במסגרת התקציבית  המאושרת ללא חריגות גם בתקציב האחזקה השוטף של האתר וגם בביצוע הפרויקטים. הפרויקטים מעצם טבעם הם פרויקטים מתמשכים ותקציבים שטרם ניצלנו השנה במלואם עוברים לשנת 2019.

  הפרויקטים בהם עסקנו וקדמנו השנה:

  ·         המשך שביל המורשת

  ·         סיום הפקת והשקת ספר מורשת חיל ההנדסה

  ·         סרטי מורשת

  ·         פתוח ואחזקת האתר

  ·         קידום תכנון מבנה חדש לעמותה

  ·         קידום תכנון הרחבת אזור החניות

  ·         קידום הקמת אוהל הרצאות ותערוכת אמצעי חהן

  ·         מלגות לחיילים מצטיינים

  ·         אירוע ההוקרה לפצועי החייל

  ·         טכס האזכרה החיילי לחללי חיל ההנדסה.

   

   

   

   

   

  -2-

   

   

  אני מניח בפניכם מסמך שהכנתי שכותרתו: הפעולות העיקריות של עמותת חיל ההנדסה בשנת 2018 . במסמך מפורטים כל הפעולות בהיבט הביצועי והתקציבי של תקציב האחזקה השוטף והפרויקטים הן בצד השימושים והן בצד המקורות. המסמך יצורף כנספח לפרוטוקול זה. אני עובר עתה על המסמך סעיף סעיף – אפשר לשאול תוך כדי הצגת הדברים.

  מתקיים דיון ותשובות של ישי לשאלות.

  ישי : אם אין יותר שאלות אני עובר לסעיף הבא:

   

   

  2.      הצעת תכנית העבודה והתקציב לשנת 2019

   

  ישי;  מונח לפניכם המסמך שהכנתי שכותרתו: מסמך ראשוני –הצעת תכנית העבודה והתקציב לשנת 2019.

  המסמך יצורף כנספח לפרוטוקול זה. המסמך מפרט את המקורות והתקציבים שיעמדו לרשות העמותה הן     לצורך האחזקה השוטפת והן לצורך קידומם של הפרויקטים בהם תעסוק העמותה השנה.

  הקף התקציב הכולל מסתכם בסך 1.700800 ₪ והוא נחלק לתקציב לאחזקה שוטפת בסך 700000 ₪ ותקציב לפרויקטים בסך 1000800 ₪. תקציב הפרויקטים כולל יתרות תקציב שלא נוצלו מהשנה שעברה וכן תקציבים חדשים מיועדים ממשרד הביטחון שאושרו בשבועות האחרונים בהתאם לפנייתנו ומפורטים גם כן במסמך. אני עובר עתה על המסמך ומפרט את כל הפעולות המתוכננות והמקורות התקציביים למימונן. אפשר לשאול תוך כדי ההצגה. תקציב אחזקת האתר מבטא קיצוץ מתוכנן בסך כ-40000 ₪ אותו ננסה להשיג בהקטנת עלויות השמירה הגבוהות ע"י הגברת השימוש באמצעים טכנולוגיים וצמצום השימוש בכוח שמירה פיזי. לשם כך תוציא העמותה מכרז שמירה חדש בתחילת השנה.

   

  מתקיים דיון ותשובות לשאלות

   

  ישי : אני שמח לבשר כי בסיועו של חברנו יענקלה רימר נקבל גם השנה תרומה מהגב' היידי רוטברג מארה"ב. המסמך שלפניכם כולל גם הצעה לאישורכם לשימוש בכספי התרומה אותה נגיש לאישורה של הגב' רוטברג. כמסוכם עם נציג התורמת יעשה מאמץ להקדים השנה את הגעת כספי התרומה לעמותה ובכל מקרה נעשה שימוש בתרומה רק עם הגעתה בפועל וללא סטייה מהיעוד המאושר.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -3-

   

   

   

  3.                    שונות והתייחסות החברים

   

  פרחי בן ציון : יישר כוח לישי על הוצאת הספר

  חיים  בן ארי: אני חושש שהקמת האוהל תפגע בקידום מבנה הקבע החדש. בכל מקרה מציע לא לעכב את הכנת החוברת השיווקית למבנה לצורך גיוס תורם או תורמים.

  חיים קול : הייתה תכנית למבנה קודם שאף זכתה במכרז. יש לוודא שלא יתעוררו קשיים מכיוון האדריכל הזוכה.

  מציע להעניק לגבי יצחקי אשתו של אלי ז"ל ספר עם הקדשה מיוחדת. המקום בו אנו נמצאים כיום  הוקם הרבה בזכותו.

  שוקי גלעד: לוודא שבד בבד עם גיוס מימון לאוהל ומבנה הקבע יתוקצבו סכומים ייעודיים לתחזוקה שוטפת לתקופת שנים משמעותית.

  מוטי בירן: אני מציע להקטין את סכומי המלגות ואפשר בכך להגדיל את מספר החיילים מקבלי המלגות.

  ישי : גובה המלגות נקבע ע"י התורמים ואנו פועלים בנושא עפ"י רצונם.

  מוטי בירן: אני מציע לבחון בנושא המלגות שת"פ עם מוסדות להשכלה גבוהה המפעילות תכניות של מצ'ינג עם  תורמי מלגות.

  מוטי בירן: אני מציע לשקול הדפסת הספר במהדורה אנגלית.

  ישי:  הנושא עלה אצלנו ומחייב גיוס מימון נפרד. כרגע נעשית פנייה לספריית העיוורים לצורך הפקה מותאמת .

  מוטי בירן: מציע קידום סיור עם הפצועים לצפון ולנצל את עובדת היות ראש מועצת מטולה איש חיל ההנדסה.

  מוטי בירן: לסיום אני רוצה להודות על אירוע ההוקרה המוצלח וההתנהלות הכוללת של העמותה.

   

  ישי:  אם אין שאלות והתייחסויות נוספות אני מעלה לאישור את הדו"ח לגבי פעילות העמותה בשנת 2018, תכנית העבודה והתקציב לשנת 2019 ויעוד כספי תרומת גב' היידי רוטברג השנה.

   

  הצבעה פה אחד

   

   

  ישי : אני נועל את הישיבה מודה לכולם המשתתפים בישיבה ומאחל שנה אזרחית טובה ופורייה.

   

   

   

  ישי דותן

   

  יו"ר העמותה

   

  רשם וסיכם

  גיורא רוזנטל

  מזכיר העמותה