סגירה
  • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
  • מותאם לעיוורי צבעים
  • מותאם לכבדי ראייה
  • תצוגה רגילה
  • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
  • הפסק תנועתיות באתר
  • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
  • Ctrl + להגדלה
  • Ctrl - להקטנה
  • Ctrl 0 לאיפוס
  • אפס לברירת מחדל
  • הצהרת נגישות

   פרוטוקול הנהלת העמותה מס' 2/18  מיום  30.8.18

   

  משתתפים : ישי דותן – יו"ר, יוסי פז(פסי)- גזבר, גיורא רוזנטל-מזכיר העמותה,

                    וולק יגאל, ברשפ אפי, פיני דגן , עמיקם דורון , חיים קול, עודד

                    הוברמן –יועץ משפטי, שושן צבי.

  מוזמנים : יענקלה רימר.

  הישיבה נפתחה בשעה 1700 בהשתתפות 10 חברים אשר בהתאם לתקנון מהווים מניין חוקי לפתיחת הישיבה.

  סדר היום

  1.    דו"ח היו"ר

  2.    שינויים מוצעים בתכנית העבודה השנתית בהקשר להקמת מבנה זמני

  לכינוסים ותערוכת אמצעי חה"ן לדורותיו.

  3.    תכנית אירוע ההוקרה השנתי לפצועי החיל.

  4.    שונות.

   

  דיונים והחלטות

  1.     דווח כללי .

  ישי דותן יו"ר העמותה: שלום לכולם. ראשית אני מבקש לדווח שתכנית העבודה השנתית מתקדמת ע"פ המאושר וכי הביצוע החצי שנתי של התקציב עומד במסגרת המאושרת ללא חריגות. צוות "בדיקת הזכאות" של משרד הביטחון ביקר בעמותה במסגרת הביקור המתקיים מדי שנה. בפרוטוקול על ממצאי הביקור קיבלה העמותה ציונים טובים בכל התחומים שנבדקו. נושא אחד שקיבל הערה מהצוות, כמו גם בשנים הקודמות, הוא חדר ההנצחה. ע"פ הביקורת חדר ההנצחה משמש למגוון פעילויות, מחוסר מקום אחר, ולכן אינו ממלא כראוי את תפקידו כחדר הנצחה. בהמשך אעלה הצעה לדיון אשר באה לפתור נושא זה. הועדה הודיעה כי בהתאם לנוסחה לחישוב תקציב משרד הביטחון לעמותות החייליות יוגדל תקציב השנה ב- 9000 ₪ אשר יועברו בימים הקרובים. אנו עדכנו את התקציב בהתאם. במסגרת סקירתי בפני צוות הבדיקה העליתי שורה של בקשות כספיות :

   

   

   

  ·        החלפת קו המים בו חלים פיצוצים חוזרים ונשנים.

  ·        חיבור הביוב למערכת הביוב המרכזית.

  ·        הקדמת התקציב לשביל המורשת משנת 2020  לשנת 2019                                     

  ·        סיוע בהקמת הביתן (ידובר בהמשך)

  ·        סיוע בעיצוב וריהט חדר ההנצחה.

  ·        סיוע בהשלמת מימון הפקתו של ספר המורשת.

  ·        מסבירן נוסף לשביל המורשת.

  ·         

  היקף הבקשות מסתכם בכ- 500000 ₪. מסמך מסודר יועבר למשרד ויידון בוועדת ההקצבות במרוצת חודש ינואר 2019.

  ישי: הנחתי בפניכם שני מסמכים: אחד בנושא אירוע ההוקרה השנתי. והשני בנושא הקמת הביתן הזמני והצעה לשנוי סעיף ביעוד התרומה מארה"ב בסך 150000 דולר שאמורה להגיע בחודש אוקטובר.

   

  2.     אירוע ההוקרה: יתקיים השנה ב 8.11.18. אני עובר על הפרטים במסמך עם הדגשים על הנקודות העיקריות, האירוע השנה יהיה במתכונת מורחבת כשיצטרפו לאירוע בנוסף לפצועים וחברי העמותה גם 150 קציני הקבע של החיל. מימון עלות הקצינים ע"י מקהנ"ר. האירוע השנה יהיה בסימן השקתו של ספר המורשת שבימים אלה אני עמל להשלים את עריכתו לאחר שעורך הספר המקורי, אפי מלצר, הלך השנה לעולמו בטרם עת. את הפקת הספר ממשיכה בתו צאלה בהתאם למתווה ההסכם המקורי. באירוע יהיו שלוש תחנות : בהל"צ וצמ"ה, יפתח, ויהלום. בבמה המרכזית יוקרו סרט הנמצא כרגע בהכנה על ידינו הסוקר ומציג את פרקי ספר המורשת.

  3.  ביתן זמני: כל הפרטים במסמך שלפניכם לרבות הרקע ודרכי המימון המוצעות. בתום סקירת המסמך ודיון מועלית הצעת ההחלטה הבאה: ההנהלה מאשרת את הקמת הביתן הזמני. הרכב התרומה לא ישתנה. הקמת הביתן תבוצע אם וכאשר יאושר תיקצוב ממשרד הביטחון או ימצאו מקורות מימון חלופיים. בינתיים מקדמים את כל ההכנות המוקדמות והאישורים הנדרשים ובודקים חלופות אחרות לביתן.

   

   

   

   

   

   

  ישי: אם אין שאלות נוספות אני מעלה לאישור והצבעה:

   

  1.  הדווח הכללי

  2.  תכנית אירוע ההוקרה.

  3. הקמת הביתן ע"פ ההחלטה שהתגבשה בתום הדיון.

   

  הצבעה

  פה אחד

   

  4.       שונות

  עמיקם דורון מעדכן: ב 5.10.18 יתקיים בחוף מפרץ אמנון כינוס של גדוד התמסחים לדורותיו.

  פיני דגן מעדכן : ב- 13.10.18  יתקיים טכס חנוכת בית עמותת מלחמת יום הכיפורים בבית גולדמינץ בנתניה.

   

  ישי דותן: לפני סיום אני רוצה להודות לכולכם ,להרים כוסית ולאחל לכולנו שנה טובה, חג שמח ושנת פעילות פורייה.

   

   

  הישיבה נעולה