סגירה
  • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
  • מותאם לעיוורי צבעים
  • מותאם לכבדי ראייה
  • תצוגה רגילה
  • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
  • הפסק תנועתיות באתר
  • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
  • Ctrl + להגדלה
  • Ctrl - להקטנה
  • Ctrl 0 לאיפוס
  • אפס לברירת מחדל
  • הצהרת נגישות


  שלום לחברי עמותת חיל ההנדסה                                                                                                                  23/01/17

   

  אל:  ____________________

   

  שנת 2016 שסיימנו זה עתה הייתה שנה גדושת פעילות .פעילות זו כללה את המשך תחזוקת האתר ,שיפור התשתיות כולל השלמת המושבים באמפיתיאטרון,המשך קידום הפרויקטים במרכזם שלב נוסף בספר המורשת ושביל המורשת ,אירוע ההוקרה לפצועים וטכס האזכרה השנתי ואירוח האירועים המרכזיים של חיל ההנדסה.

  בישיבת הנהלת העמותה האחרונה שהתקיימה ב 27.12.16 שאת פרוטוקול הסיכום שלה אני מעביר בזאת לעיונכם אישרנו את דו"ח סיכום הפעילות לשנת 2016 ואת תכנית העבודה והתקציב לשנת 2017.

  מהנתונים שלפניכם עולה בברור עד כמה חיוניים וחשובים דמי החבר שהנכם משלמים לביצוע המטלות השוטפות של העמותה אשר מכוסות באופן חלקי בלבד ע"י משרד הביטחון ולקידום הפרויקטים.

  אני מנצל הזדמנות זו ופונה אליכם להקדים ולשלם את דמי החבר השנתיים לשנת 2017 בסך 240 ₪ ולאלה שטרם שילמו את שנת 2016 לעשות גם זאת.

  את דמי החבר ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:

  1.משלוח המחאה לעמותה.  לפקודת: עמותת חיל ההנדסה.

    כתובת:  עמותת חיל ההנדסה משמר דוד ד.נ. שורק.

  2. העברה בנקאית לחשבון העמותה מס'"   50006878         בבנק:  לאומי        סניף:  832       

  3. תשלום ב''פאיפאל'' דרך אתר העמותה.

  4. מסירת פרטי כרטיס אשראי לאחד מחברי ההנהלה בטלפונים:

  א.  ישי דותן                 050-5222843

  ב.  יוסי פז                    052-3581586

  ג.  גיורא רוזנטל           050-5301934

  ד.  איציק רביב            054-4586805

  ה.  אפי ברשפ             054-4994989       

  על השתתפותכם וסיועכם לפעילות העמותה נתונה תודתי מראש.

   

   

  בברכה

  ישי דותן (תא"ל מיל)

  יו"ר העמותה

  נ.ד.

  פרוטוקול הנהלה 4/16 מיום  27.12.16

   

  משתתפים :  ישי דותן-יו"ר , יוסי פז- גזבר , גיורא רוזנטל- מזכיר , איציק רביב , אפי ברשפ , חיים קול , בן ציון פרחי , יגאל וולק , עמיקם דורון, פיני דגן , חיים בן ארי.

  מוזמנים :  יעקב רימר , יוסי רז , אל"מ דיויד ראש תחה"ן , צבי שושן,

  סדר היום

  1.תקציב 2016 - דו"ח מילולי, ביצוע תקציב , סטטוס פרויקטים.

  2. תקציב 2017 –תכנית עבודה ותקציב.

  3. שונות

  דיונים והחלטות

  ישי: שלום לכולם. אנו נדון היום בשני הנושאים המופיעים בסדר היום .לקראת הישיבה הוכנו על ידי שני מסמכים המונחים כאן לפניכם ומהווים חלק מפרוטוקול ישיבה זו.

  מסמך א' - דו"ח ביצוע שנתי (דו"ח מילולי) 2016 .

  מסמך ב' ­– תכנית עבודה ותקציב לשנת 2017

  1.דו"ח מילולי 2016 ותחזית ביצוע כספי

  ישי: אני עובר במפורט על המסמך ,אתעכב על נק' עיקריות ,שאלות ניתן לשאול בכל  שלב של הצגת הנושא.

  תחזית היקף  ההוצאה השנתית עומדת ע"ס 1466000 ₪

  תחזית היקף ההכנסות עומדת ע"ס            1456000 ₪

  גירעון מזערי בסך 10000 ₪  (0.1% )

  התחזיות לגבי התקציב התממשו ברובן ,בהדגשים הבאים: משרד הביטחון לא הגדיל את הקצבתו כפי בקשתנו למימון הוצאות השמירה ותחזוקת החורשה שגדלו.ארגון הנכים העביר רק 15000 ₪ לעומת 35000 ₪ בשנים הקודמות ,הוצאות אחזקת הגינון גדלו עקב העברת תחזוקת החורשה מקק"ל אלינו.הפעילות  המסחרית באתר הופסקה במחצית השנה ע"י המועצה האזורית וגרמה בכך  להקטנה משמעותית של ההכנסות בסעיף זה.  היקף ההכנסות מדמי החבר עומד על 61000 ₪ לעומת 50000 ₪ שתוקצבו.  

   

   

   

   

  התקבלו התרומות הבאות: 150000 $ מגב' היידי רוטברג מארה"ב , 85000 ₪ מאילן צייזן מדרום אפריקה, 30000 ₪ מחב' זוקו, 10000 ₪ מחבר עמותה  ו-10000 ₪ מארז אלרועי.    כספי התרומות יועדו לקידום פרויקטים שאושרו בהנהלה כמפורט במסמך: שביל זיכרון ומורשת, ספר מורשת חה"נ , פתוח תשתיות באתר כולל השלמת המושבים באמפי, סרטי פצועים, סרטי ותיקים, ומלגות לסטודנטים.    

  משרד הביטחון אישר תקציב נוסף בסל 100000 ₪ לשביל המורשת.

   50000 ₪ שהיו מיועדים לקידום תכנון אולם מורשת ותוספת חניות באגף הדרומי הועברו בהסכמת התורמת למימון תיקונים בתאורה ההיקפית על פי דרישה לא מתוכננת של שרותי הכבאות. במידת האפשר נקדם  את התכנון בשנת התקציב החדשה.

  האירועים שתוכננו השנה בוצעו כמתוכנן (הוקרה לפצועים,למערך הסדיר והאזכרה לחללי חה"נ). הביקור באחת מיח' חה"נ לא בוצע ומתוכנן לשנה הבאה כנראה בפיקוד דרום.

  התכנית להעברת כלים הנדסיים בוצעה בחלקה,לצערנו לא נמצאו כלי צמ"ה ישנים .העברנו חלקת גשר כלובים ואיתרנו גשרון גלילים שפקוד צפון הסכים להעביר אלינו .מחכים לאישור התובלה.

  חברי ההנהלה בוטחו כולם בביטוח נושאי משרה ע"פ אישור ההנהלה אחרי שהוברר שהוספתם להנהלה המצומצמת אינה כרוכה בתשלום נוסף.   

  פסי: בקופת העמותה כיום חסרים 60000 ₪ להשלמת המימון של הפרויקטים להם הגיע מימון מתרומות ולכיסוי ההוצאות שנותרו עד סוף השנה. מקור החוסר הוא הגרעון שנוצר השנה וגירעון שנוצר בשנים הקודמות.

  ישי  :אנו נעשה מאמץ לכסות את הגירעון בהדרגה עד סגירתו המלאה אם ע"י גיוס משאבים ואם ע"י הקטנת ההוצאות בהתאם לצורך.

  אם אין שאלות נוספות ולפני שאני מעלה לאישור את הדו"ח המילולי לשנת 2016 ותחזית הדו"ח הכספי אני מבקש להודות בשמי ובשם ההנהלה לגב' היידי רוטברג מארה"ב על סיועה הנדיב לעמותה זו השנה השלישית ברציפות.ללא סיוע זה לה היינו יכולים לקדם את כל הפרויקטים שאנו מקדמים היום. תודה מיוחדת גם לחברנו יענקלה רימר המסייע לנו בקשר עם גב' רוטברג והכוונת התרומות מטעמה.

  החלטה: לאשר את הדו"ח המילולי לשנת 2016 ותחזית הדו"ח הכספי

  הצבעה

  פה אחד 

   

   

   

   

   

   

  2. תכנית העבודה והצעת התקציב לשנת 2017.

  ישי : נכון לעכשיו אין לנו כל אישור או מידע לגבי תרומות שנגייס השנה ותוספות תקציביות ממשרד הביטחון .על כן מוגש התקציב במתכונת מצומצמת המבוססת על תקצוב זהה לשנה שעברה ממשרד הביטחון ,הכנסות מאירועים מסחריים בהיקף של 33000 ₪ (בהנחה שנחדש את הפעילות במרוצת השנה),גידול בהכנסות מדמי חבר והעמדתם ע"ס 65000 ₪ וכספי תרומות שהתקבלו בשנים קודמות וטרם נוצלו.

  התקציב השוטף –   680000 ₪

  פרויקטים ואירועים -382000

  סה"כ                  - 1062245 ₪

  פניתי למשרד הביטחון בבקשה להגדלת התקציב ב-90000 ₪ למימון תוספת ההוצאה בשמירה ותחזוקת חורשת קק"ל וכן בקשה לתוספת תקצוב בסך 100000 ₪ לשביל הזיכרון והמורשת.הדיון בבקשות יתקיים ב-2.1.17 .במידה ונקבל הענות מלאה או חלקית לפנייתי נתאים את ההוצאות השוטפות של העמותה.במידה ויתקבלו תרומות השנה נערך להקצאתם לפרויקטים השונים ונביא הכול לאישור ההנהלה.

  ישי: תכנית העבודה כולה מפורטת במסמך שמונח לפניכם ואני מפרטה בפניכם אחת לאחת.

  מתקיים דיון.

  ישי: אני מבקש להעלות במסגרת שונות שלושה נושאים:

  א.    במסגרת התכנית להעמקת גביית דמי החבר אני שמח להודיע שחברנו יוסי רז נענה ברצון ובחפץ לב לפנייתי לקחת  על עצמו את ריכוז נושא הגבייה ,כמו כן הוא נענה לפנייתי להצטרף להנהלה ובהסכמתכם נביא זאת באופן מסודר בפני מוסדות העמותה.

  ב.     בשיחה עם הקהנ"ר הועלה הרעיון לצרף את ד"ר בני מיכלסון לצוות עורכי ספר המורשת וביצוע התחקירים על יחידות חה"נ והכיתוב לגביהן על אבני שביל המורשת כולל סיוע מחקרי למרכז המידע.נתתי הסכמתי לכך כפוף לכך שמשרד הביטחון יישא במלוא המימון. קהנ"ר פועל להסדרת הנושא מול משרד הביטחון.

  ג.      רני קציר חברנו אשר מסייע לנו בהקמת מרכז המידע האינטרנטי הציע לסייע לנו גם בניהול הפקת סרטי המורשת (הוצאת מכרזים,אפיון ומעקב אחר ביצוע).מאחר והציע לבצע כל זאת בהתנדבות מלאה הצעתי לו להצטרף להנהלת  העמותה המורחבת והוא נענה להצעה. ההצטרפות תהיה בשלב זה באופן לא פורמאלי עד האישור במוסדות העמותה.

  ישי דותן  הודה לרני על הסכמתו.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ישי: אם אין שאלות נוספות אני מעלה להצבעה את אישור תכנית העבודה והתקציב לשנת 2014 ואת שלושת הנושאים בשונות.

   

  הצבעה

   

  פה אחד

   

   

   

  ישי: אני מודה לכולכם .

   

                                הישיבה נעולה.

   

   

   

   

   

   

   

  ישי דותן

  יו"ר העמותה

   

  _____________

   

   

   

   

   

   

  רשם וסיכם

  גיורא רוזנטל

  מזכיר העמותה