סגירה
  • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
  • מותאם לעיוורי צבעים
  • מותאם לכבדי ראייה
  • תצוגה רגילה
  • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
  • הפסק תנועתיות באתר
  • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
  • Ctrl + להגדלה
  • Ctrl - להקטנה
  • Ctrl 0 לאיפוס
  • אפס לברירת מחדל
  • הצהרת נגישות

   

  ישיבת מועצת עמותת חיל ההנדסה לשנת 2015

  שהתקיימה בתאריך 13.7.15

   

   

  משתתפים:יגאל וולק-יו"ר, ישי דותן-יו"ר העמותה, יוסף פז-גזבר, גיורא רוזנטל-מזכיר, שושן צבי, פיני דגן, עמיקם דורון, בהר אלברט, יהודה כהן, אפי ברשפ, פרחי בן ציון, יששכר שוקי גלעד, אבי זוהר, מוטי בירן, מיכה צופר, אהוד הוברמן, חיים קול

   

  1. בחירת יו"ר  המועצה

   ישי: יגאל וולק נענה לפנייתי להמשיך ולכהן כיו"ר המועצה לשנה נוספת ואני מבקש להצביע על בחירתו.

   הצבעה

   פה אחד

    

    

  2. הרכב ההנהלה

  יגאל וולק-יו"ר ההנהלה: ראשית אני מודה לחברי המועצה על בחירתי המחודשת. הרכב ההנהלה לא השתנה למעט חברנו אלי יצחקי ז"ל שהלך השנה לעולמו. אני מעמיד לאישור ההנהלה את הרכב ההנהלה.

   

  הצבעה

  פה אחד.

   

  1. דו"ח חצי שנתי-יו"ר העמותה

   ישי דותן: הדו"ח הוכן על ידי ומונח לפניכם. בישיבת ההנהלה סקרתי בהרחבה את פעולות העמותה כפי שמשתקפות בדו"ח ולא אחזור על הדברים. אני מבקש מיוסף פז הגזבר לסקור בקצרה את המצב הכספי של העמותה.

    

   יוסף פז גזבר העמותה: חשבון הבנק של העמותה נמצא היום ביתרת זכות של 175.0 אלש"ח .סכום זה מיועד כולו לפרויקטים שטרם הוחל בביצועם או בתהליך ביצוע: 200.0  אלש"ח לשביל המורשת ו-50 אלש"ח ספר תולדות חה"ן. מצד שני קידמנו פרויקט ששולם מכספי העמותה ומקור המימון שלו בתרומה שתגיע באוגוסט השנה,מדובר בהצבת מערך מצלמות ברחבי האתר בעלות של כ-40.0 אלש"ח. אני מעריך שעם קבלת המחצית השנייה של הקצבת משרד הביטחון לשנה הנוכחית נעמד באיזון תקציבי עד סוף השנה. בנוסף מצוי בחשבון נפרד סך של 60.0 אלש"ח שנסגר ע"פ החלטת ההנהלה ומיועד למלגות לחיילים מצטיינים ומקורו בתרומה מדרום אפריקה באמצעות אילן צייזן.

    

   ישי-תודה לפסי על הסקירה .

    

    

    

    

    

              ישי-ועדת המלגות בראשותו של עו"ד אהוד הוברמן יושבת בימים אלה על רשימות מועמדים פוטנציאליים למלגות שהוכנה ע"י מקהנ"ר,      ופונה אליהם לצורך קבלת נתונים מפורטים על מצבם.

   ישי-אנו פועלים לצמצם את הוצאות העמותה ככל שניתן כך למשל צמצמנו את הוצאות השמירה השנתיות ב-48.0 אלש"ח לאחר שנענינו בשלילה לפנייתנו למשרד הביטחון להגדיל ב-60.0 אלש"ח את התקציב השנתי בעקבות עליית הוצאות השמירה בסכום זה כתוצאה מההסכם הקיבוצי החדש עם עובדי השמירה.           את הוצאות השמירה הקטנו ע"י הפחתת שעות השמירה, שעתיים בערב ושעתיים בבוקר. כפי שכבר הוזכר רכשנו מערך מצלמות חדש שהוצבו בנקודות מפתח באתר העמותה. המצלמות מחוברות כרגע למסכים במשרדי העמותה ולטלפון הסלולרי של ירדן, אנו פועלים להעברת המידע מהמצלמות לחברי ההנהלה המצומצת האחרים.

   ישי-האם יש שאלות או הערות נוספות?

   מוטי בירן: אני מבקש  להדגיש את חשיבות הבטחת זכויות היוצרים של העמותה לגבי  כל פריטי המדיה הנוצרים בעמותה כמו סרטי המורשת, סרטי הפצועים וספר המורשת.

   ישי:זו נקודה חשובה ואנו בהחלט ערים לזה ופועלים להבטיח את זכויות היוצרים שלנו.

    

   יגאל וולק: אני מציע למהר ולנצל את תקציב משרד הביטחון בסל 100.0 אלש"ח לשביל המורשת.

   ישי- אנו לפני חתימת ההסכם עם הקבלן הזוכה במכרז לביצוע שלב א של שביל המורשת. עם סיום העבודה נפנה למשרד הביטחון לשחרור התקציב ונבקש תקציב נוסף לשלב השני.

    

    

   יגאל וולק-  אני מודה לכולם.

    

                הישיבה נעולה.

   

  יגאל וולק-יו"ר המועצה

  -----------------------