אבן מספר 3: הוקרה לפצועי חיל ההנדסה

 

חיל ההנדסה, הפועל תחת אש בראש הכוחות הלוחמים, פורץ הדרכים ושדות המוקשים, מפנה המכשולים והמטענים והמגשר על מכשולי המים, שילם מחיר כבד של פצועים  בכל מלחמות ישראל, בפעילות הביטחון השוטף ובאימונים.

 

אבן זו הנה אבן הוקרה והצדעה לפצועי החיל. הפצועים הם רעינו לנשק, שהיו לצדנו במלחמות, בפעולות ובאימונים, ושילמו מחיר יקר בגופם בדרך להשגת הניצחונות בשדות הקרב ולשיפור יכולותינו המבצעיות והמקצועיות.

 

סיפורי הלחימה, הפציעה, מלחמת השיקום, החזרה למערכת חיים נורמאלית והלקחים המבצעיים שלומד חיל ההנדסה מכל פציעה, הם נדבך חשוב בעשייה החיילית ובמורשת החיל. החיל והעמותה שומרים על קשר קבוע עם הפצועים ובני משפחותיהם ורואים בהם חלק ממשפחת חיל ההנדסה.

 

חיל ההנדסה והעמותה מקיימים אירוע הוקרה שנתי לפצועים באתר החילי במשמר דוד.

 

תכולת האבן, הערות והשלמות: אבן הוקרה לפצועי חיל ההנדסה לדורותיהם. הברקוד יכלול סרטי מורשת על פצועי החיל. יש לתאם את המלל עם קצינת נפגעים מקהנ''ר, קהנ''ר, משרד הביטחון – אגף השיקום.