אבן מספר 1: שביל מורשת יחידות חיל ההנדסה

כותרת עברית:

שביל זיכרון ומורשת יחידות חיל ההנדסה לדורותיהן

כותרת אנגלית:

ENGINEER CORPS COMBAT UNITS MEMORIAL & HERITAGE

PATH OF VALOR

גוף השלט:

חיל ההנדסה היה ועודנו מרכיב חיוני שאי אפשר בלעדיו, בסיוע לכוחות הלוחמים, בכל מלחמות ישראל, במבצעים שבין המלחמות ובפעילות הביטחון השוטף.

 

הפעילות ההנדסית החיונית הזאת נעשתה לאורך עשרות שנים על ידי עשרות יחידות הנדסה ועשרות אלפי מפקדים וחיילים אשר נלחמו, נפצעו ולעיתים גם שילמו בחייהם במלחמה על ביטחון מדינת ישראל ותושביה.

 

את זכר ומורשת יחידות ההנדסה, המפקדים, הלוחמים, הפצועים והנופלים האלה אנחנו רוצים לשמר ולספר בשביל הזיכרון ומורשת היחידות, כאן, באתר חיל ההנדסה במשמר דוד.

 

 

תכולת האבן, הערות והשלמות: שלט הכניסה לשביל. בצד השלט הראשי ייכלל באבן זו גם שלט המציין את רשימת התורמים להקמת השביל. השלט קיים. יש להחליף בגלל תקלה בסמל החיל. לבדוק אם כבר יוצר. יש להוסיף ברקוד לשלט החדש.