סגירה
  • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
  • מותאם לעיוורי צבעים
  • מותאם לכבדי ראייה
  • תצוגה רגילה
  • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
  • הפסק תנועתיות באתר
  • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
  • Ctrl + להגדלה
  • Ctrl - להקטנה
  • Ctrl 0 לאיפוס
  • אפס לברירת מחדל
  • הצהרת נגישות

  01.07.13 -1- סיכום המחצית הראשונה של שנת העבודה 2013 דו''ח יו''ר העמותה 1. ישיבות הנהלה, מועצה ואסיפה כללית 1.1 אסיפה כללית: האסיפה השנתית התכנסה ביום ה- 20 ביוני 2013 ואשרה את הדוחו''ת הכספיים לשנת 2012 ואת הרכב חברי מועצת העמותה והנהלת העמותה. 1.2מועצת העמותה: התכנסה ביום ה-20 ביוני 2012, בחרה יו''ר למועצה ואישרה את הרכב הנהלת העמותה. 1.3 הנהלת העמותה: הנהלת העמותה מתכנסת באופן סדיר אחת לחודשיים. סיכומי הישיבות מופצים לחברי ההנהלה ולכלל חברי העמותה. 2. נושאים כספיים: 2.1 תקציב משרד הביטחון לשנת 2013: התקציב המאושר הנו בגובה 475,000 ש''ח לשנה, משולם בשני חלקים. בנוסף אושר תקציב מיוחד בהיקף 150,000 ש''ח לפרויקטים (אנדרטות הדוברה ו- 601 וכד'). המחצית הראשונה של תקציב 2013 שולמה באפריל 2013. כמו כן שולמו כ- 103,000 ש''ח מתקציב הפרויקטים- עבור פרויקט הדוברה. המחצית השנייה של תקציב 2013 שולמה בסוף יוני 2013 לאחר אישור הדוחו''ת הכספיים לשנת 2012 על ידי האסיפה הכללית. כמו כן עומדים לרשות העמותה עוד כ- 47,000 ש''ח מתקציב הפרויקטים אשר ישולמו עם הצגת קב