מירוץ חיל ההנדסה 07.04.17

 
 
מרוץ חיל ההנדסהביום ו' ה- 7 באפריל 2017 יקיימו מפקדת קהנ''ר ועמותת חיל ההנדסה את מרוץ חיל ההנדסה הראשון.  לוח הזמנים לאירוע מפורט בהזמנה המצורפת.


לוחמים ומפקדים בסדיר ובמילואים ויוצאי חיל ההנדסה לדורותיהם מוזמנים לאירוע עם בני משפחותיהם.


רישום סדירים ואנשי קבע יעשה דרך היחידות. רישום אנשי מילואים ויוצאי החיל ובני משפחותיהם דרך עמותת חיל ההנדסה בלינק:


www.handasa.org.ilלהשתתף במרוץ בפועל, חייב לחתום על הצהרת בריאות. טופס ההצהרה מצורף למסמך זה. יש להדפיס את הטופס, לחתום עליו, לסרוק ולהחזיר לעמותה כחלק מתהליך הרישום. בבקשה לקרוא את הטופס היטב ולפעול כמפורט בו. מי שלא ימלא טופס – לא יוכל להשתתף במרוץ.
להדפסת הטופס הקש על תמונת הטופס וייפתח הטופס במחשב הדפס את הטופס.
להרשמה יש לשלוח מייל לpalas90@netvision.net.il
או ravivy@gmail.com  
או הרשמה לאירועים בפרק העמותה באתר.
במדה ורשמת "כן" על איזו בעיה רפואית, עליך להביא אישור רופא שאתה יכול להשתתף במירוץ.

להתראות במרוץ חה''נ הראשון

הוועדה המארגנת