פרוטוקול הנהלה 12.03.15

 

 

 

הישיבה נפתחה בשעה  16:00בהשתתפות __12_ חברים אשר בהתאם לתקנון העמותה מהווים מניין

חוקי לפתיחת הישיבה.

סדר היום:

1

 

עדכון על פעילות העמותה ברבעון הראשון של שנת 2015

2

תמונת מצב תקציבית

 

3

שונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיונים והחלטות:

 

 

מס'.

הנושא

הדובר

פירוט הנושא

1

עדכון על פעילות העמותה ומימוש תכנית העבודה

ישי דותן

 

 

 

 

 

 

 

 

ישי דותן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מוטי בירן

 

 

 

ישי

 

 

 

 

 

 

ישי

 

 

 

ישי

 

 

 

 

 

 

 

 

פיני דגן

 

 

 

ישי

 

ישי

 

 

 

 

 

ישי

שלום לכולם

בחודש שעבר הלך לעולמו חברנו(אל"מ בדימ) אלי יצחקי ז"ל,אלי היה המנכ"ל הראשון של העמותה ומעמודי התווך של ההנהלה המורחבת והמצומצמת.אבד לנו חבר נאמן ומסור,איש מקצוע ובצועיסט יוצא דופן,דברים לזכרו נשאתי בלוויה והנחתי זר בשם העמותה. ב-16.3.15 יתקיים טכס גלוי המצבה וציון 30 יום למותו,חברי ההנהלה מוזמנים לקחת חלק בטקס ,הודעות הופצו לכולם במייל.

התלבטנו בהנהלה המצומצמת באיזו מתכונת ננציח את זכרו בהתחשב גם בתקדימי העבר,אני משאיר נושא זה פתוח בשלב זה לדיון והחלטה בהמשך.

 

לקראת הישיבה הכנתי מסמך המונח לפניכם והמפרט את פעילות העמותה בכל התחומים ברבעון הראשון השנה בהתייחס לתכנית העבודה לרבות המשמעויות הכספיות.המסמך יצורף כנספח לפרוטקול.הנושאים בהם עוסק המסמך הינם:

 • א.תקצוב העמותה ע"י משרד הבטחון
 • ב.סיוע כספי מארגון הנכים לאירוע ההוקרה השנתי,סרטי הפצועים והסעות לביקור בבהל"צ.
 • ג.תרומות מגב היידי רוטרברג(ארה"ב),אילן צייזן(דראפ),שמואל שניצר,חברת ביטוח הראל,תעשיות ח"נ,והיזם העסקי.
 • ד.פרויקטים בביצוע ולקראת ביצוע:

  ספר מורשת החה"ן-לקראת סיום טיוטא שניה.

  שביל המורשת- גמר תכנון לקראת מכרז.פעילות לקראת שתוף קק"ל

  500 מושבים באמפי-בוצע

  מלגות לחיילים מצטיינים מתרומות ארז אלרועי ואילן צייזן בנהול עו"ד

  עו"ד אהוד הוברמן

  הבאת כלים הנדסיים לאתר באחריות גדעון גולני.

 • ה.אירועים מתוכננים-(פרוט,עלויות,ומקורות מימון)

  אירוע הוקרה ללוחמי צוק איתן – 26.3.15

  סיור בבהל"צ לפצועים וחברי העמותה- 1.6.15

  אירוע ההוקרה השנתי לפצועי החייל-3.9.15

  טכס אזכרה שנתי לחללי החה"ן- 9.9.15

 • ו.אירועים מסחריים באתר.הכנסות ויעודן.
 • ז.מורשת החיל –סרט על צוק איתן

  קליטת חומרי מורשת

  סרטי פצועים

 • ח.הגדלת מספר חברי העמותה,קשר לחברי העמותה ולמשפחות.
 • ט.שנוי מתכונת השמירה באתר למטרת צמצום עלויות.
 • י.אישורים והיתרים לאתר

 

ישי דותן מפרט בע"פ כל נושא ונושא

 

אני מבקש לציין בחיוב את כנס לקחי חה"ן בצוק איתן שיזמו העמותה וקהנ"ר.הכנס היה מאורגן היטב ורמת הצגת הנושאים ע"י קהנ"ר, ראש תחה"ן , המפקדים בשטח והדיונים היו ברמה גבוהה.

 

בענין אירוע ההוקרה לפצועים אני מציע ומבקש אישורכם לשני נושאים:

שירת התקווה תהיה בתחילת האירוע ולא בסופו

האמן שנבחר ומוצע על ידי ההנהלה המצומצמת הוא אומן החושים ליאור מנור שגם ינחה את הערב.

הצבעה ואישור

פה אחד

 

מציע לצרף את אפי ברשפ להנהלה המצומצמת

הצבעה

פה אחד

 

העסקת שלמה החשמלאי-שלמה משרת את העמותה שנים אחדות ובקי בכל מערכות החשמל באתר.גזבר העמותה מסיבות של גילוי נאות מדווח שהוא אמור

להעסיק את שלמה בעסקו.בהתייעצות עם היועץ המשפטי של העמותה ניתן להעסיק את שלמה בעמותה וזאת בתנאי שהגזבר לא יהיה מעורב בכל צורה בתנאי העסקתו של שלמה ובביצוע התשלומים עבור שירותו.מציע לאשר בהתניות הנ"ל.

הצבעה

פה אחד

 

לצורך קידום פעילות גביית דמי החבר יחד עם ברימו כפי שסוכם בישיבת ההנהלה הקודמת אני מבקש לקבל רשימות מחשב מסודרות של כל חברי העמותה הכוללות מספרי טלפון וכתובות מייל.

 

תקבל מאיציק רביב.

 

אירועים שאירעו אחרי כתיבת המסמך שלפניכם:

1.משרד הביטחון העביר את התקציב למחצית השנה הראשונה.ואת החזר כספי הנגישות

2.הגב היידי רוטברג באמצעות יעקב רימר הודיע כי תגדיל את תרומתה השנה

ב-50000 דולר נוספים. החלטות על יעוד התרומה יעברו לאישורכם בהמשך.

 

אלה הנושאים, אני מודה לכולם.

ומאחל חג פסח שמח וכשר.

 

הישיבה נעולה

 

ישי דותן- יו"ר העמותה

 

 

 

 

 

ישי:

 

אלה הנושאים.

הישיבה נעולה.

 

 

________________

ישי דותן

 

 

פרטיכל מס 1/15

מישיבת ההנהלה מיום 12.3.15

תאריך הישיבה:

תאריך ההדפסה:

12.3.15

נרשם ע"י: גיורא רוזנטל

מזכיר העמותה

נוכחים:

ישי דותן- יו"ר, יוסי פז – גזבר , גיורא רוזנטל- מזכיר ,יגאל וולק – יו"ר המועצה,עו"ד עודד לב-יועץ משפטי,מוטי בירן,איציק רביב,פרופ יששכר גלעד,חיים קול,בן ציון פרחי,פיני דגן,אפי ברשפ,

מוזמנים:

ירדן הלוי – מנהלת האתר.

יעקב רימר