ישיבת הנהלה 04.11.14

 

 

פרטיכל מס 4/14

מישיבת הנהלת עמותת חיל ההנדסה מיום 4.11.14

 

תאריך הישיבה:

תאריך ההדפסה:

4/11/14

9/11/14

נרשם ע"י: גיורא רוזנטל

מזכיר העמותה

 

נוכחים:

ישי דותן- יו"ר,יוסף פז- גזבר,גיורא רוזנטל – מזכיר,אלי יצחקי,איציק רביב,יגאל וולק,עמיקם דורון,חיים קול,צבי שושן,אהוד הוברמן,אפי ברשפ

 

מוזמנים:

ירדן הלוי, יענקלה רימר , סא"ל שרית חכמון

 

 

הישיבה נפתחה בשעה 1600 בהשתתפות 10 חברים אשר בהתאם לתקנון העמותה מהווים מניין חוקי לפתיחת הישיבה.

סדר היום:

 

1

 

דו"ח על פעילות העמותה-סקירת היו"ר

 

2

 

שונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דיונים והחלטות:

מס'.

הנושא

הדובר

פירוט הנושא

1

דו"ח היו"ר

ישי דותן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צבי שושן

 

עמיקם

דורון

 

ישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פסי

 

 

 

 

 

ישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישי

 

אלי יצחקי

 

 

 

ישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישי

 

 

 

 

 

 

ישי

 

 

ישי

 

פסי

 

 

 

ישי

הוכן על ידי מסמך המפרט את הנושאים השונים בהם עסקה העמותה בתקופה שמישיבת ההנהלה הקודמת ועד היום ,המסמך מונח לפניכם ,אני עובר עליו סעיף סעיף ופותח הדיון לשאלות והבהרות :

 

1. מבצע ''צוק איתן''

* הוכן דו''ח כספי מסכם על הפעילות.סה"כ נאספו תרומות בסך 59,510 ₪ ונרכשו פריטים עבור חיילי ההנדסה אשר פוזרו ליחידות בסך 53,950₪ . הדו''ח מוצג בפניכם ומצורף כנספח לפרוטוקול זה. כמסוכם אני אעביר למקהנ''ר רשימת פריטים שהועברו על ידי העמותה לחייל במהלך המבצע ואבקש לקבל אישור בכתב. יש לסכם עם מקהנ'ר שימוש ליתרה (כ- 5,500 ש''ח). ירדן תוודה משלוח קבלות לכל התורמים.

בתשובה לשאלה שנשאלה-היו לחיל ששה חללים,נציגי העמותה היו בהלוויות וביקרו את המשפחות בשבעה

2. הפקת אלבום חה''נ-

* בסוף השבוע שעבר, התקבלה מאפי מלצר טיוטה מעודכנת של הספר, במדיה מגנטית. על פי בקשתי, אני אבצע בדיקה ראשונית של החומר בתאום עם אפי מלצר, לפני העברת החומר להערות.

* בישיבת ההנהלה המצומצמת הוחלט לשלוח את הטיוטא להערות לקבוצה גדולה של מעירים אשר תכלול: קהנ''רים, חברי הנהלה ומועצה, מג''דים לדורותיהם, חברים נוספים (אפרים כץ, ראש מחלקת היסטוריה היוצא).

* החומר יופץ למכותבים במייל. הערות יועברו אלי אני ארכז את כל ההערות ואעביר לצוות ההפקה. הזמן שינתן להערות: מהלך חודש נובמבר.

* לוח זמנים משוער למימוש: השלמת שני החלקים הראשונים (השלמת הכתיבה, צירוף תמונות, הכנה לדפוס) עד סוף הרבעון הראשון של שנת 2015. החלק השלישי (הוצאה לאור) צפוי למימוש עד סוף המחצית הראשונה של 2015.

* תקציב: התקציב הנדרש הכולל: 150,000 ש''ח. עד עתה התקבלו תרומות בסך 100,000 ש''ח (50,000 ממר שמואל שניצר ו- 50,000 ש''ח מהגברת היידי רוטברג). יש סיכום עקרוני על תרומה מדרום אפריקה בהיקף 25-45,000 ש''ח. הסכום המדויק יתברר בימים הקרובים.

כמה עמודים בספר והאם הוא צריך להתאשר ע"י הצנזורה הצבאית?

לדעתי ומניסיוני חייב לעבור את הצנזורה.

 

 

בספר יהיו בין 200 ל-300 עמודים (ללא התמונות).והוא כולל כבר את צוק איתן.אחרי שהספר יקבל את תצורתו הסופית אעביר אותו לצנזורה במקביל להעברתו להערות אחרונות.

 

3. מורשת יחידות חיל ההנדסה:

כזכור הקמנו מערכת עריכת סרטים וחומרי מורשת שהופעלה ע"י רני קציר וחייל ממקהנ"ר ובסיוע של אפי ברשפ. בצוק איתן הופסקה הפעילות ועכשיו אנו מחדשים אותה גם לאור העובדה שיש לנו יותר זמן כי האירוע הגדול הבא הוא ב -3.9.15

* בהקדם האפשרי אקיים מפגש עם קהנ''ר הנכנס ורמ''ח תחה''נ כדי לאשרר ההבנה שנכנסים למהלך מסודר של כתיבת המורשת של היחידות הסדירות.

* תאום מפגש עם נציגי היחידות אצל רמ''ח תחה''נ, קביעת נציג אחראי בכל יחידה, קביעת לוחות זמנים למימוש.

* לכל יחידה סדירה: הכנת תקציר מורשת לאבן המורשת היחידתית.

 

4. השלמת אישורים והערכות לקיום אירועים באתר:

* בשעה טובה התקבל רישיון עסק, בתוקף לשנה (עד סוף אוקטובר 2015). האישור תקף לאירועי העמותה,לאירועים גדולים יידרש אישור ספציפי.

* טיפול בנושאים כספיים בקשר לקבלת האישורים:

- סה''כ השקעה – כ- 110,000 ש''ח (דרישות משטרה,כבוי אש,מד"א והמועצה האזורית גזר).

- כיסוי תקציבי: 50,000 כ - ש''ח על ידי היזם (כמימון בינים ע''ח תשלומים עתידיים לעמותה), כ - 60,000 ש''ח מכספי התרומה מארה''ב.

- השתתפות משרד הביטחון: העמותה הגישה למשרד הביטחון, בקשה בהיקף 40,000 ש''ח למימון חלק מהעבודות מתקציב הנגישות של המשרד. הנושא יעלה להחלטת ועדת ההקצבות המתכנסת בסוף דצמבר 2014.

*

5. קיום אירועים מסחריים באתר:

עד היום בוצעו אירועים שהכניסו לעמותה 20000₪ שמכסים כמחצית ממימון הביניים שקיבלנו מהיזם לצורך קידום העבודות התשתית באתר.הוסכם שאת היתרה נגרור לשנה הבאה.

* היזם עובד על מספר אירועים נוספים המתוכננים לחודשים הקרובים שיבוצעו החל מהשנה הבאה.

 

 

6. שביל המורשת:

* תקציב לשביל המורשת:

הקצאת 100,000 ש''ח ממשרד הביטחון וכ- 200,000 ש''ח מהתרומה מארה''ב, מאפשרת כניסה לביצוע עבודות בהיקף 300,000 ש''ח.

* כניסה לביצוע הפרויקט: על בסיס התקציב המפורט לעיל, סוכם בישיבת ההנהלה המצומצמת להיכנס לביצוע שתי תוכניות:

- תכנית פיילוט שתכלול 5 אבנים ראשונות. השאיפה הנה להכין את קטע הפיילוט במתכונת מלאה, למעט תאורה, על מנת שישמש להצגת הפרויקט לתורמים פוטנציאליים.

- הצבת כל האבנים לאורך השביל, בהתאם לתכנית.

מימוש שתי התוכניות צפוי להקל על גיוס תרומות נוספות לקידום הפרויקט.

* תכנון ותכניות ביצוע: :

- תכנון השביל: בוצע על ידי יהודה יהב.

- תוכניות הנדסיות לביצוע: הוכנו כתרומה על ידי מנחם רוזנבלט.

- תוכניות חשמל: הוכנו, לבקשת מנחם רוזנבלט, כתרומה לעמותה, על ידי ''טיקטין'' אשר תכנן בעבר חלק מהחשמל באתר העמותה.

- ב- 30 באוקטובר, התקיימה ישיבת מתכננים עם חברי ההנהלה. סוכם לוח זמנים לקידום הפרויקט:

^ הכנת תיק תכנון מלא לכלל הפרויקט: סוף נובמבר 2014.

^ הכנת תיקים לביצוע השלב הראשון (פיילוט+ הצבת כל האבנים לאורך התוואי): אמצע דצמבר 2014.

^ בחירת גורם ביצוע: סוף דצמבר 2014.

- מסגרת התקציב: 300,000 ש''ח ועוד מע''מ.

-אני אזמן מפגש אצל מהנדס המועצה (אתי פרס), בהשתתפות אדריכל יהודה יהב, לבדיקת הצורך בהיתר בנייה.

- יתקיים דיון משלים לגבי דרך הנצחת התורמים בתוואי השביל.

- אושר תשלום ראשון על התכנון, בגובה 5,000 ש''ח ועוד מע''מ, לאדריכל יהודה יהב. יוגש להחזר למשרד הביטחון.

שלוב קק"ל בהקמת השביל

קיימנו מפגש עם המנהל האזורי של קק"ל ובעקבותיה ובהמלצתו עם אחראית הפרויקטים באיזור.בסיועה אנו מכינים בקשה מסודרת לקק"ל בה נבקש סיוע במימון של 50% מעלות השביל אם במימון ישיר ואם בביצוע עבודות. בנוסף נבקש לכלול את האתר במערכת האתרים ובמפות של קק"ל.

 

7. נושאים כספיים:

אבקש מפסי שייתן סקירה על המצב הכספי

המצב כרגע טוב יחסית מבחינת תזרים המזומנים לאור התרומה שקבלנו מארה"ב ושאת רובה ננצל רק בשנה הבאה.

לקראת ישיבת ההנהלה הבאה נכין תקציב שנתי,כרגע אני רואה את נושא השמירה כמכשול העיקרי עקב הגדלת העלות השנתית בכ- 60000 ₪ כתוצאה מהסכם השכר החדש שנחתם עם עובדי השמירה.

* כספים שהתקבלו בחודשים האחרונים:

- מחצית שנייה של תקציב משרד הביטחון לשנת 2014 - כ- 275,000 ש''ח. - פעילות יחידות החיל באתר במחצית הראשונה של השנה - 18,000 ש''ח.

- השלמת תרומה משמואל שניצר - 20,000 ש''ח. (עבור הספר)

- תרומה מארה''ב: בסך 100 אלף דולר (כ- 350 אלף ש''ח).

- תרומה לאירוע ההוקרה: אלכסנדרה (כספים שנתרמו דרך אתר אינטרנט) - 10,000 דולר (35,000 ש''ח).

* הקצאת כספי תרומה מארה''ב על פי החלטת ההנהלה המצומצמת

- שביל המורשת: 210 אלף ש''ח.

- כסוי חלק מעלויות הכשרת האתר לאירועים : 60,000 ש''ח.

- חלק שני של פרויקט ספר המורשת החיילי: 50 אלף ש''ח.

- אירוע הוקרה שנתי לפצועים: 30 אלף ש''ח.

* אפשרות לתרומות נוספות ושמירת קשר עם תורמים:

- אפשרות לתרומה- משפחת שרייר: לבדיקה עם יוסי סמירה. בטיפולי .

- היידי רוטברג: חוזרת לביקור נוסף בארץ בחודש נובמבר. לתאם מפגש ולבדוק אפשרות להגדרת סכום תרומה צפוי בשנת 2015. בטיפול גיורא עם יענק'לה רימר.

- שמואל שניצר- הוזמן לביקור באתר. משרדו יעביר מועד לביקור (לתאם השתתפות אבי ואש).

- תורם פוטנציאלי מאוסטרליה – יצירת קשר. בטיפול גיורא.

* תרומה מדרום אפריקה: התקיימה פגישה נוספת של גיורא ושלי עם התורם, בה הציג התורם את התכנית שסיכם בביקורו בדרום אפריקה. התקיים דיון ונעשו מספר שינויים קלים. תוכנית התרומות המוצעת הנה בהיקף כמיליון ראנד (כ- 340,000 ש''ח). פירוט נושאי התרומה והיקפן מפורט להלן:

- 15,000 ש''ח לשנה, במשך שלוש שנים לאירוח הפצועים באירוע ההוקרה השנתי. סה''כ 45,000 ש''ח.

- עד 45,000 ש''ח למימון החלק השלישי של ספר המורשת החיילי.

- שלוש מלגות שנתיות, במשך שלוש שנים (סה''כ 9 מלגות) ללימודים אקדמאיים לחיילים מצטיינים. היקף כל מלגה 20,000 ש''ח והיא תשולם לאורך שנות הלימוד ישירות למוסד האקדמי. סה''כ היקף התרומה: 180 אלף ש''ח (הועבר להתייחסות מקהנ''ר).

- מועדון נייד לגדודים הסדירים שאין להן בסיס קבוע. עלות משוערת: 70,000 ש''ח. התבקשתי לבדוק עם מקהנ''ר האם התרומה תימסר למקהנ'ר לשימוש בסבב על ידי כל היחידות או תוקצה לאחת היחידות באופן קבוע

 

* פנייה לקבלת כספים נוספים ממשרד הביטחון:

- הועברה פניה להחזר 40,000 ש''ח מתקציב נגישות.

- תועבר פנייה להגדלת התקציב לשנת 2015 ב-60,000 ש''ח בגלל התייקרות מחירי השמירה.

- תועבר פנייה לתקציב נוסף לשביל המורשת (יועבר עדכון שהעמותה גייסה תרומה בסך 200,000 ש''ח לפרויקט).

* דמי חבר:

עד עתה שילמו כ- 150 חברים.(בשנה שעברה שילמו 200 חברים) ייעשה מאמץ להגדיל מספר המשלמים עד סוף השנה. חברי ההנהלה המורחבת יתבקשו לסייע בקידום הנושא.

 

 

8. הפעלת מרכז המורשת הממוחשב:

* אני אתאם עם מקהנ''ר מולטימדיה חידוש העבודה בקליטת חומרים במרכז המורשת וקטלוגם לנושאים. לתאם ככל האפשר ימים קבועים להגעת נציג יחידת המולטימדיה (גיא) לאתר.

9. הפקת סרטי מורשת –

9.1 סרטי מורשת על פצועי החייל:

* בפגישה שקיימתי יחד עם רפי פאלח עם יו''ר ארגון הנכים ביום 23 ביולי 2014, אושרר נושא התקציב. הארגון יתקצב כל סרט (עד 10 סרטים) ב- 5,000 ש''ח אשר יועברו עם העברת עותק של הסרט הגמור לספריית המורשת של הארגון. במידת הצורך, ניתן לממש את ההסכם גם לתוך שנת 2015.

* הסרט הראשון, על שלומי לזמי הושלם והוצג באירוע ההוקרה ב- 18/9/14.

המפיקים העבירו אלי עותק מהסרט לארגון הנכים וחשבונית על סך 5,500 ש''ח לארגון הנכים (תוספת 500 ש''ח להוספת כתוביות לסרט). רפי יתבקש לטפל בביצוע התשלום.

* סרט שני, על הפצוע אריה אבא: בתהליך ביצוע על ידי המפיקים.

* אני אתאם עם מקהנ''ר נפגעים הכנת רשימת פצועים שסיפוריהם ישולבו בסרטי המורשת.

9.2 סרטי מורשת אחרים:

* סרט חה''נ במבצע ''צוק איתן'': סרט ראשוני הוכן והוקרן באירוע ההוקרה.

אבדוק עם רמ''ח תחה''נ איסוף חומרים נוספים והכנת סרט מורשת רשמי של החיל, בשיתוף העמותה. תשלום למפיקים: 3,000 ש''ח. המפיקים העבירו אלי חשבונית לתשלום.

* סרט על התמסחים מגדוד 634– לאנדרטת הצליחה: הופק על ידי רני קציר ועמיקם דורון.על התמסח יוצב שלט המתאר בקצרה את התמסח וניתן יהיה להוריד באמצעות ברקוד את סיפור הצליחה של התמסחים במלחמת יום הכיפורים. תשלום: 2,000 ש''ח. קיבלתי מרני קציר חשבונית לתשלום. תעשה פנייה למשרד הביטחון לקבל החזר מתקציב אנדרטת הצליחה.

הכוונה להכין שלט דומה על הדוברה ועל כל אחד מאבני המורשת עם ברקוד להורדה.

אני מציע לעשות אותו דבר על גשר הביילי כולל סרט שניתן יהיה להורידו מהשלט.השנה ציינו באנגליה 100 שנה לביילי ויש חומר רב שניתן לקבלו.

 

10. אירועים בשנת 2014:

* אירוע זיכרון לחללי חיל ההנדסה:

- בוצע ביום 9 בספטמבר 2014 וקיבל חוות דעת טובות מאוד מהמשתתפים. הגברת היידי רוטברג (התורמת מארה"ב)הניחה את זר העמותה יחד איתי.

- תשלום לחברת תבונה: לוודא ביצוע התשלום בסך 5,200 ש''ח ועוד מע''מ.

* אירוע הוקרה שנתי לפצועים וחברי העמותה:

- בוצע ביום 18 בספטמבר. האירוע קיבל חוות דעת טובות מאוד מהמשתתפים.

- סיכום האירוע:הוכן על ידי סיכום בכתב של האירוע והוא מונח לפניכם ואף יצורף כנספח לפרוטוקול זה. ולאחריו יצא סיכום רשמי עם לקחים לאירועים בעתיד. - תשלומים: בוצעו כל התשלומים לספקים. סה"כ השתתפו האירוע כ-300 איש מס הפצועים שהשתתפו היה כפול מהשנה שעברה.

- עלויות האירוע: הוכן סיכום עלויות והכנסות לאירוע. סה'כ הכנסות: 113,620 ש''ח. סה''כ הוצאות: 105,186 ש''ח.. הסכום העודף יוחזר לתקציב התרומה מארה''ב וישמש למטרות המוגדרות.

* ביקור פצועים וחברי עמותה בבהל''צ:

- הנושא ייבדק עם מקהנ''ר ומפקד בהל''צ על ידי. הכוונה – לממש ברבע הראשון של שנת 2015.

* סקירת קהנ''ר/ רמ''ח תחה''נ – חיל ההנדסה במבצע ''צוק איתן''.

- חברי עמותה רבים פנו בבקשה לקיים סקירה על השתתפות החיל במבצע.

הנושא ייבדק על ידי עם מקהנ"ר מתוך כוונה לממשו בהקדם.

* אירוע הוקרה לקציני גדוד 8173 (מג''ד – דמיאן יפה):

- המג''ד פנה אלי בבקשה לקיים מפגש של קציני הגדוד באתר העמותה. הגדוד היה מגויס במבצע ''צוק איתן'' במשך חודש (החליף גדוד סדיר בצפון).

- המועד המתוכנן: יום שלישי, ה- 25 בנובמבר 2014.

- המתכונת: יום מורשת שיתחיל בירושלים. יקבלו את סיפור יפת''ח במלחמת ששת הימים מיגאל מילוא. בשעות אחה''צ יגיעו לאתר. יקבלו סיפור מורשת של מ''פ הדוברות מצליחת התעלה (גדעון הדן). בהמשך פגישה עם הנהלת העמותה וסקירה שלי על פעילות העמותה וארוחת ערב (קיבלו תקציב לקייטרינג, כולל שולחנות וכסאות).

מפגש על צוק איתן עם הקהנ"ר

לאור פניות רבות אנו מתכננים ערב ,באמצע דצמבר,עם הקהנ"ר והמגד"ים שלקחו חלק בצוק איתן שיעסוק בחיל ההנדסה בצוק איתן.

המפגש מיועד למגד"ים ו"צפונה" .אנחנו יכולים לארח עד 120 איש.במידה וירשמו יותר נבדוק מקום חלופי,בשאיפה שיהיה באתר אחר של חיל ההנדסה.

 

11. שיתוף פעולה עם תושבי משמר דוד:

* התקיימה פגישה שלי עם עירית תמיר, מהנהלת הישוב. הפגישה הייתה ברוח טובה וסוכמו מספר כיווני פעולה:

- העמותה תדאג ליידע את עירית לפני כל אירוע גדול על מנת לאפשר מתן התראה מוקדמת לתושבים.

- תיבדק האפשרות לסיוע של העמותה לשיפור דרך היציאה המשנית של הישוב. הדרך תאפשר כניסה ויציאה חלופיים בעת אירועים (הדרך מוגדרת כיציאת חירום של הישוב, מה שאולי יאפשר שילוב המועצה בהכשרת הציר).

- העמותה מסכימה לקיים באתר העמותה, ללא עלות, אירועים של היישוב.

- תיבדק האפשרות להכנת תכנית משותפת של העמותה והישוב, להשתלב בתכניות הפיתוח האזורי של הקק''ל.

- עירית תבדוק אם יש לישוב עניין בהקמת מגרש חנייה בשטח הבור שבין הישוב לאתר העמותה.

- תעשה בדיקה משותפת עם מהנדס המועצה לגבי מימוש התכנית לשיפור הכניסה לאתר ולקיבוץ, כפי שסוכמו בסיור במקום עם נציגי המועצה ומע''צ.

 

12. השלמות ונושאים נוספים:

* ביקור דני בן אבו(סגן יו"ר ארגון נכי צה"ל) בעמותה:איציק רביב סיכם עם דני פגישה עם ההנהלה המצומצמת אצלנו באתר ביום 18/11/2014. במפגש יידונו אפשרויות לסיוע נוסף של ארגון הנכים לעמותה (שביל המורשת, התקנת מושבים, איתור פצועים על פי רשימות הארגון) והפקת אירוע של הארגון באתר העמותה.

* עליית מחירי השמירה:

- חברת השמירה הודיעה כי בגלל צו הרחבה להסכם עם עובדי השמירה צפויה עליה חדה של כ- 20% בעלויות השמירה. הצו נחתם והעלות הנוספת תכנס לתוקף מ 1 בנובמבר 2014.

- המשמעות: עלות שנתית נוספת של כ- 60,000 ש''ח, אם נשמור על מערכת השמירה הקיימת.

- לאור העלות הגבוהה, נכנסה הנהלת העמותה לבדיקת האפשרות להפעיל מערכת שמירה חלופית המבוססת על גלאים, מערכות התראה, סיורים עיתיים ותגובה של רכב סייר לאירוע הפעלת התראה, באמצע השבוע, בשילוב שמירת שומרים בסוף השבוע.

- יענק'לה רימר הכין בעזרת מומחה אבטחה הצעה בנושא. התקיימה פגישת הנהלה עם יענק'לה בה סוכמה המתכונת לקידום הנושא:

^ היום יתקיים סיור לילה עם יענק'לה לאיתור צרכי התאורה ומרכיבי המערכת.

^ בהתאם תוכן רשימת אמצעים נדרשים אשר תשמש בסיס לפנייה לקבלת הצעות של ספקים (ציוד ועלות אחזקה שנתית).

^ תעשה הפרדה בין ספק הציוד והתוכנה לבין חברת השמירה.

^ לאחר קבלת הצעות הספקים וחברות השמירה יוחלט אם לממש את המהלך.

* תיקון קיר האותות: בהמשך לנזקים שבוצעו סוכם עם יהודה יהב לבצע התאמה של המסגרות הקיימות לסט האותות החדש שהוכן. המסגרות הועברו ליהודה יהב, המטפל בביצוע התיקון. הספק ויהודה יבצעו את ההתקנה באתר. העלות כ-9000 ₪, חברת השמירה הסכימה להשתתף במחצית הסכום.

* פסל לאתר העמותה: הצעה של דויד בן פורת, מג''ד מילואים בחה''נ. אני אבדוק את מתכונת ותכולת ההצעה. יש להחליט בנושא הובלת האבן המיועדת לפסל ממקום המצאה בבסיס נימרה למעון הפסל במצפה נטופה.

סוכם עם יהודה יהב שידבר עם דויד בן פורת ויתאם שילוב הפסל באתר.

* שילוט לתמסח: אושר ביצוע על ידי ''שלטי דימור בע'מ'', בעלות 3,021 ש''ח כולל מע''מ. העמותה תפנה למשרד הביטחון לקבל החזר מתקציב אנדרטת הצליחה.

התקנת מושבים באמפי

לאור טענות שנשמעו לגבי אי הנוחות בישיבה על מושבי הבטון ועם הסתמנות אפשרות מימון ע"י ארגון הנכים ו/או תרומה מחו"ל החלנו בבדיקת הנושא לביצוע 500 מושבים בשלב ראשון.קבלנו כמה הצעות מהן עולה שעלות מושב היא

כ-80 ₪ וכנראה שנצטרך לבצע עבודה מקדימה של הורדת כיסויי הבטון הקיימים בגלל התאמת גבהים וזאת בעלות נוספת שגובהה עדיין לא ידוע לנו.

אני מבקש מחיים קול להצטרף לצוות שבוחן את הצעות המחיר והאפשרויות השונות להתקנת המושבים.

 

אלה דברי האם יש עוד הערות?

 

לאור השחיקה בתשתיות הפיזיות באתר כולל המבנה והמשטח הצמוד לו אני מציע שנקצה סכום כסף סביר לתחזוקה ושיקום.

 

 

נשתדל לכלול סכום מתאים בתקציב 2015

 

אם אין יותר הערות אני מודה לכולכם ונועל את הישיבה.

 

הישיבה הבאה תהיה לקראת סוף דצמבר בה גם נביא לאישור ההנהלה התקציב לשנת 2015.

 

 

 

הישיבה נעולה

ישי דותן

 

--------------------

יו"ר העמותה

 

 

 

ישי:

 

 

אלה הנושאים.

 

 

הישיבה נעולה.

 

 

________________

ישי דותן