סיכום שנת פעילות 2013

 

סיכום שנת העבודה 2013

1. ישיבות הנהלה, מועצה ואסיפה כללית

1.1 אסיפה כללית: האסיפה השנתית התכנסה ביום ה- 20 ביוני 2013 ואישרה את הדוחו''ת הכספיים לשנת 2012 ואת הרכב חברי מועצת העמותה והנהלת העמותה. יו''ר המועצה מקיים תהליך לרענון רשימת חברי המועצה.

 1.2מועצת העמותה: התכנסה ביום ה-20 ביוני 2013, לבחירת יו''ר למועצה  ולאשר את הרכב הנהלת העמותה. אלברט בהר אושר לתפקיד יו''ר המועצה. הרכב הנהלת העמותה הקיים אושר מחדש.

1.3 הנהלת העמותה: הנהלת העמותה התכנסה במהלך השנה באופן סדיר אחת לחודשיים. סיכומי הישיבות הופצו לחברי ההנהלה ולכלל חברי העמותה. 

2. נושאים כספיים:

2.1 תקציב משרד הביטחון לשנת 2013: התקציב המאושר בגובה 475,000 ש''ח,  שולם בשני חלקים ונוצל במלואו. בנוסף אושר תקציב מיוחד בהיקף 150,000 ש''ח לפרויקטים (אנדרטות הדוברה ו- 601 וכד'), מתוכו נצלה העמותה כ- 113,000 ש''ח.   

2.2  בחינת אפשרות להגדלת התקציב השנתי: יו''ר העמותה פנה למשרד הביטחון בבקשה להגדיל את התקציב ל- 600 אלף ש''ח על מנת לכסות את כלל ההוצאות השנתיות של העמותה.

2.3 המצב התקציבי של העמותה: העמותה מסיים את השנה באיזון תקציבי (נמצא כיסוי לכל ההוצאות).

2.4 תרומות:

* בארה''ב גויסו באמצעות מגייס הכספים של העמותה- 1300 $.

* מר יוסי סמירה תרם 25,000 ש''ח להקמת אתר האינטרנט החדש של העמותה.

* מר שמואל שניצר תרם 50,000 ש''ח לביצוע החלק הראשון של ספר המורשת החיילי.

* מר אורי געש וחברת תעבורה תרמו והעבירו לאתר העמותה כ- 40 סלעים להקמת מסלול מורשת יחידות החיל.

* מר יעקב רימר הביא לביקור בעמותה תורמת פוטנציאלית מארה''ב.

* תורם המבקש לשמור על עילום שם תרם 60 אלף ש''ח לאירוע 40 שנים למלחמת יום הכיפורים. עוד 10,000 ש''ח נתרמו על ידי המשתתפים במהלך האירוע.

* יו''ר העמותה פועל לאיתור תורמים נוספים לקידום הפרויקטים המתוכננים לביצוע על ידי העמותה.

2.5 אישור ניהול תקין:

* אישור ניהול תקין של העמותה לשנת 2014 התקבל מרשם העמותות.

* קבלת האישור הנה תנאי לקבלת תקציב העמותה למחצית הראשונה של השנה.

 

 

 

3. הגדלת מספר חברי העמותה, גביית דמי חבר, קשר לחברים:

3.1 פעולות להגדלת מספר חברי העמותה: הניסיונות לצרף לעמותה את אנשי הקבע של החייל, משתחררים מהשרות הסדיר בחייל ומשרתים ביחידות המילואים של החייל, זכו להיענות נמוכה ומספר החברים גדל רק במעט.

3.2 קשר עם המשפחות השכולות

הוקם צוות של ששה נציגי המשפחות. התקיים מפגש עם חלק מהם. בהמשך למפגש הוציא יו''ר העמותה מכתב לבני המשפחות השכולות (באמצעות מדור נפגעים מקהנ''ר) המזמין אותם להצטרף לעמותה. הענות בני המשפחות- נמוכה.

3.3 גביית דמי חבר: בשנת 2013- שולמו דמי חבר על ידי כ- 200

חברים.

3.4  שליטה על רשימות קשר, קשר לחברים וחשיפת פעילות העמותה באתרי אינטרנט ופייסבוק:

אתר חיל ההנדסה: האתר החדש הופעל בהצלחה ומעודכן לעיתים קרובות על ידי איציק רביב. האתר זוכה לאלפי כניסות בחודש ונבנה בהדרגה כאמצעי הקשר העיקרי עם כל האוכלוסיות.  

* מאגר נתונים מרכזי: אחת הפעולות החשובות ליצירת קשר קל ומהיר לכלל האוכלוסיות ולכל קבוצת אוכלוסיה הנה הקמת מאגר נתונים מרכזי הכולל את כל הנתונים החשובים. מסגרת זו שולבו עד עתה חברי העמותה ופצועי החייל. בהמשך ישולבו רשימות מפקדים וחיילים מיחידות החייל בתקופת מלחמת יום הכיפורים (הנתונים נאספו במהלך ההכנות לאירוע 40 שנים למלחמת יום הכיפורים).  

* תוכנת דיוור: העמותה רכשה והתקינה תוכנת דיוור מתקדמת שתאפשר פנייה ישירה לכל קבוצת אוכלוסיה ולכל מי שרשום במאגר הנתונים המרכזי (בתנאי שנתוני המיל שלו נרשמו במאגר). התוכנה תקל מאוד את הקשר עם חברי העמותה, הפצועים ואוכלוסיות אחרות.

4. אירועים

4.1 ביום 27/2/2013 אירח מרכז אב''כ כמאה ועשרים פצועים ובני משפחותיהם ועוד כ- 30 חברי העמותה. האירוע זכה לשבחים רבים מצד המשתתפים.

4.2 ערב הוקרה לפצועי החייל: התקיים ביום ה- 13 ביוני 2013, וזכה לשבחים רבים. עם זאת מספר המשתתפים היה קטן (כ- 250 לעומת כ- 350 בשנה שעברה). מצב זה מחייב לבדוק את מתכונת הערב ודרכי גיוס המשתתפים לקראת האירוע השנתי הבא.

 

 

 

 

4.3 אירועי 40 שנים למלחמת יום הכיפורים:

* אירוע שבוצע על ידי מקהנ''ר:

האירוע נערך ביום 16/9/2013 וכלל שני חלקים: יום עיון של הקצונה הבכירה של החייל בסוגיות ולקחים מהמלחמה בתחום ההנדסה הקרבית, ובהמשך- אירוע הזיכרון השנתי לחללי החיל. מספר חברי העמותה שולבו כדוברים ביום העיון.

* אירוע שבוצע על ידי העמותה:

האירוע נערך ביום 17/10/2013 וכלל שני חלקים: תחילה מפגשי יחידות נפרדים ברמה גדודית ובהמשך התכנסות ואירוע מרכזי – ''מספרים סיפורים עם יוסי אלפי''. באירוע השתתפו כ- 1400 מפקדים וחיילים שהשתתפו במלחמת יום הכיפורים. האירוע זכה לשבחים ויצר קשר של העמותה עם אלפי מפקדים וחיילים יוצאי החייל וכן גישה לחומרי מורשת בהיקף גדול. אלה יבואו לביטוי בתכנית העבודה לשנת 2014. עלות האירוע- כ- 170,000 ש''ח אשר כוסו מתקציב העמותה ותרומות.

4.4 ביקור בבהל''צ: האירוע שתוכנן לשנת 2013 נדחה לחלק הראשון של שנת 2014.

4.5 אירועים בתשלום באתר העמותה: העמותה נערכת לקיום אירועים חיצוניים בתשלום באמצעות ספק חיצוני. מותנה בקבלת אישור המועצה.

5. טיפול באנדרטאות

אנדרטת הדוברה:  הושלמה ופתוחה למבקרים.

* אנדרטת 601:  הנושא לא קודם מאחר ועד היום לא התקבלה החלטה על העברת האנדרטה. הנושא בטיפול מקהנ''ר, מהנ''פ מרכז ומגד 601.

6. מורשת

6.1 חקיקה בכנסת לנושא העמותות החייליות: הנושא מטופל על ידי משרד הביטחון. החקיקה אמורה להסדיר מספר תחומי פעילות (הוספת נושא המורשת לנושא ההנצחה הקיים בחוק, תקציבים, יחידות הסברה, קשר עם החיילות, תשלומי ארנונה). בגלל התנגדויות בתהליך החקיקה הוצאו מהצעת החוק שני נושאים חשובים – הוספת נושא המורשת ופטור לעמותות מתשלומי ארנונה. נושאים אלו יקודמו ככל הנראה בהצעות חוק פרטיות.

6.2 ספר מורשת חיל ההנדסה

* במסגרת תוכנית העבודה סוכם על הכנת ספר מורשת חיילי מפלוגות ההנדסה בצבא הבריטי ועד היום. נחתם הסכם לביצוע הספר עם מר אפי מלצר- עורך מערכות. אבישי כץ, ישי דותן ועמיקם דורון מלווים מטעם העמותה את הפקת הספר. בסוף דצמבר העביר הצוות הכותב טיוטה ראשונה של הספר (מלל ללא תמונות) להערות העמותה. 10 עותקים של הטיוטה, חולקו לקהנר''ים הוותיקים   ולבעלי תפקידים נוספים לקבלת הערות.  בהמשך יופצו עותקים לשאר הקהנר''ים ולחברים נוספים.  

6.3 הקמת מרכז מורשת:  

* המטרה: בניית יכולת עצמאית לצילום, איסוף, אחסנה, עיבוד, עריכה והפצה של חומרי מורשת, בתאום עם פרויקטים אחרים בתחום המורשת ועם אתר האינטרנט החיילי החדש.

* קידום הפרויקט מותנה בהשגת תרומות בהיקף כ- 30,000 ש''ח לרכישת הציוד הנדרש (ציוד צילום, ציוד לאיסוף, אחסון , עריכת והפצת חומרי מורשת). הפעלת המרכז מתוכננת בשלב ראשון על ידי אנשי מילואים בתחום המולטימדיה וצוות מולטימדיה מקהנ''ר.  

* איסוף חומרי מורשת:  גובשה, בשיתוף מקהנ''ר והמהנפי''ם, תוכנית לאיסוף חומרי מורשת מכלל היחידות הסדירות ויחידות המילואים של החייל.

* חומרי מורשת מיחידת מולטימדיה מקהנ''ר: חומרים ראויים שאותרו במקהנ''ר הועתקו למדיה מגנטית תואמת מחשב. קיימים כ- 90 דיסקים של חומרים מתקופות שונות.

6.4 תכנית להרחבת קיר המורשת:

* לחלק הקיים של קיר המורשת הכולל את אותות המלחמות והכיתוב יוספו נתונים על מבצעים ואירועים עיקריים שאירעו בין המלחמות.

* החלק השני של קיר המורשת יכלול סמלים וכיתוב של היחידות הסדירות של החייל (בהל''צ, מרכז אב''כ, יהלו''מ, מהנפיות, גדודים סדירים).

6.5 שביל מורשת:

* לאורך שביל המורשת ייקבעו לוחות זיכרון של המלחמות ושל יחידות הסדיר והמילואים (ברמת גדוד ומעלה) על פי סדר הקמתן. בלוח יחידה יכללו נתונים עיקריים על היחידה, כולל שילוב במלחמות ופעילות מבצעית. חומר בהיקף רחב יותר יימצא במרכז המורשת.

* כ- 40 אבני מורשת הובאו לאתר ע''י אורי געש וחברת תעבורה.

* בסיוע יהודה יהב (אדריכל האנדרטאות העובד עם העמותה) ומהנדס הבניין מנחם רוזנבלט הוכנה תוכנית ראשונית, כולל הערכה תקציבית, לביצוע השביל. העלות הכוללת כ- 1.7 מיליון ש''ח בשלושה שלבי ביצוע.  בקשה לאישור תקציב פרויקט מיוחד לנושא הועברה למשרד הביטחון.

7. אישורים, היתרים ותשלומי ארנונה

7.1 טופס 4 לאתר- התקבל, לאחר שהושלמו דרישות המועצה ומכבי -אש.   

7.2 אישור מכבי- אש:  התקיים סיור עם נציג מכבי- אש באתר. כל הליקויים שנמצאו תוקנו. דו''ח תיקון ליקויים והשלמת מסמכים הועבר למכבי- אש וצפויה קבלת האישור. 

7.3 חובת מרחב מוגן:

* בטיפול פיני דגן הושגה תרומת מגונית מאקר שטיין. המגונית –

  הוצבה באתר. המועצה האזורית אישרה שבכך מילאה העמותה את הדרישות בנושא מרחב מוגן (כל בניה נוספת באתר תחייב מיגון נוסף).

8. נושאי בינוי

חיבור האתר לקו ביוב: המועצה הסכימה לבצע החיבור על חשבונה. הנושא מטופל בין מהנדס המועצה לחברה אשר ביצעה  את קו הביוב לשכונה החדשה במשמר דוד. צפי ביצוע – במועד הקמת השלב השני של הרחבת קיבוץ משמר דוד (מספר שנים).

* תיקון כביש גישה לאתר: בוצע תיקון חלקי. השלמה צפויה בתחילת 2014.