מה בעמותה ? יוני 12

 

מה בעמותה – יוני 2012

1. בתאריך 6/6/2012 התקיימה בעמותה ישיבת מועצת העמותה ואסיפה כללית שנתית לשנת 2012.
2. בישיבות אושרו מספר שינויים בעמותה במגמה להגביר את שיתוף חברי העמותה בפעילות ובעשייה . עיקרי השינויים הם בהגדלת המספר המרבי של חברי מועצת העמותה עד ל – 60 חברים והגדלת המספר המרבי של חברי הנהלת העמותה עד ל – 20 חברי הנהלה.
3. יו"ר העמותה היוצא תא"ל (מיל') אבי זוהר סקר את פעילות עיקרי פעילות העמותה ויעדיה :
א. השלמת הכנת משטח האנדרטאות וקיר המורשת.
ב. פעילות נרחבת של כל יחידות חיל ההנדסה באתר ובאולם המורשת.
ג. אירוע הפצועים שהתקיים בתאריך 14/5/2012 ובו התארחו כ – 150 מפצועי החיל ביחידת יהלום.
ד. אירוע הפצועים המתוכנן לתאריך 22/6/2012 באתר העמותה.
ה. הגדלת מגוון הסרטים בנושאי מורשת כולל הסרט המקורי של הנחת אבן הפינה לאנדרטת הגבורה באתר העמותה.
ו. חוסר הצלחה בולט עד עתה הוא בנסיון להגדיל את מספר חברי העמותה מקרב ותיקי חיל ההנדסה , פצועי חיל ההנדסה ומהמערך הסדיר.
4. היו"ר היוצא ברך את ישי דותן ואיחל לו הצלחה במילוי תפקידו והולכת העמותה והמורשת החיילית אל אופקים חדשים.
5. ישי דותן היו"ר הנכנס
6. אנו מזהים מגמה של התרחבות פעילות חיילי ומפקדי חיל ההנדסה בסדיר ובמילואים באתר העמותה ואנו מברכים על כך. אתר העמותה מתאים למגוון רחב של פעילויות והוא עומד לרשותכם לכנסים מפגשים ולכל פעילות דומה. לתאום יש לפנות לירדן מזכירת העמותה.
7. נושא טיפוח המורשת החיילית קיבל תנופה עם קבלת מדריך קבוע מחיל ההנדסה שהחל לפעול באתר ומעביר הדרכות מורשת למבקרים באתר , וכן מרכז חומרי מורשת חיילית ממגוון מקורות. בעתיד אנו מתכננים לקלוט עוד חיילים וכן עובדת החיצונית המתמחה בטיפול בנושאי מורשת.
8.
9. אתר העמותה הוכר רשמית על ידי משרד הבטחון כאתר חיילי של חיל ההנדסה.
א. לאחר שנים רבות אושר אתר העמותה בחולדה בוועדה במשרד הבטחון כאתר חיילי של חיל ההנדסה. האישור יאפשר לעמותה קבלת תמיכה כספית מוגדלת לכיסוי הוצאות אחזקת האתר ולמימון הפעילויות בו.

10. ערב הוקרה לפצועים :
א. סוכם כי יתקיימו 2 מפגשים עם הפצועים :
1) מפגש ראשון יתקיים בבסיס יחידת יהלום בתאריך 29-30/4/2012 אפריל. המפגש יכלול הרצאות ותערוכות ופגישה עם אנשי יחידת יהלום.
2) ערב הפצועים יתקיים באתר העמותה בתאריך 21 יוני 2012. יוזמנו לערב פצועים , משפחות שכולות , אנשי קבע וחברי העמותה . כל משתתף ישלם 75 ₪ . הערב יכלול ארוחת ערב ומופע של הגבעתרון.
3) נשיא המדינה ושר הביטחון יוזמנו כאישיות מרכזית.

11. אתר האנדרטאות :
ב. הושלם שיקום חלקי הדוברה לאנדרטת הצליחה. האנדרטה תמוקם באגף המזרחי של האתר . הרכבת הדוברה תבוצע על ידי יחידת גישור מפיקוד צפון או על ידי וותיקי מערך הצליחה.
ג. העברת האנדרטה של גדוד 601, תטופל באחריות מהנ''פ מרכז.
רשם : חיים קול – מזכיר העמותה