סיכום שנת פעילות 2012

 


 

סיכום שנת העבודה 2012
דו''ח יו''ר העמותה להנהלת העמותה


1. ישיבות הנהלה, מועצה ואסיפה כללית

* אסיפה כללית: האסיפה השנתית התכנסה ביום ה-6 ביוני 2012 ואישרה תוצאות תהליך הבחירה של יו''ר חדש לעמותה, את הדוחו''ת הכספיים לשנת 2011 ומספר שינויים במספר חברי מועצת העמותה והנהלת העמותה.

* מועצת העמותה: התכנסה ביום ה-6 ביוני 2012, בחרה יו''ר למועצה, קיימה דיון בתפקידה ופעילותה של המועצה ואישרה שינוים במספר החברים בהנהלת העמותה ואת הרכב הנהלת העמותה.

* הנהלת העמותה: הנהלת העמותה מתכנסת באופן סדיר אחת לחודשיים. סיכומי הישיבות מופצים לחברי ההנהלה ולכלל חברי העמותה.

2. נושאים כספיים:

* תקציב משרד הביטחון לשנת 2012: אושרה הגדלת התקציב ל- 475,000 ש''ח לשנה. בנוסף אושר תקציב מיוחד בהיקף 150,000 ש''ח לפרויקטים (אנדרטות הדוברה ו- 601 וכד'). המחצית השנייה של 2012 שולמה רק בתחילת ינואר 2013, בתוספת השלמת התייקרויות משנים קודמות בסך 85,000 ש''ח. כספי הפרויקטים לא שולמו כלל (נמצאים בתהליך אישור).

* תקציב לשנת 2013: תהליך האישור החל במשרד הביטחון. הובטח שתהליך האישור יכלול לראשונה את שני חלקי התקציב, כך שעמידה בדרישות המשרד (אישור דוחו''ת כספיים של שנת 2012 עד סוף יוני 2013), תאפשר קבלת המחצית השנייה של התקציב בתחילת יולי 2013.

* דוחו''ת כספיים לשנת 2012: על מנת לאפשר קבלת המחצית השנייה של תקציב 2013 במועד, סוכם עם רואה החשבון של החברה שתהליך הכנת הדוחו''ת הכספיים יחל השנה בפברואר 2013. עם השלמת התהליך, תזומן אסיפה כללית וישיבת מועצת העמותה לאישור הדוחו''ת הכספיים.

* תשלום בגין פעילות יחידות באתר העמותה: התשלום בגין עלויות האירועים משולם על ידי משהב''ט, בתשלום רבעוני, על בסיס דיווח פרטני. ההיקף השנתי: עד 50 אלף ש''ח.

* מילגה לחיילים מצטיינים: בכל שנה מקבלים 5 חיילים מצטיינים, לקראת שחרורם מהשרות, זכאות למלגת לימודים בגובה 5,000 ש''ח, באמצעות העמותה. המקור הכספי- תורם. החיילים רשאים לממש את המלגה עד שלוש שנים ממועד שחרורם מצה''ל. סוכם עם התורם שהכספים שלא נוצלו משנים קודמות יישארו בעמותה וישמשו לפעולות אחרות.

* תכנית לחסכון בעלויות: העלות הגבוהה ביותר של העמותה הנה בנושא השמירה (כמעט 300,000 ש''ח בשנה). על פי רעיון שגובש בין מנהלת האתר (ירדן) למפקדי משמר הגבול באזור, נבחנת האפשרות להקמת בסיס הפעלה של צוותי משמר הגבול במבנה הקיים באמפיתיאטרון. מימוש הרעיון יכול לאפשר צמצום משמעותי בהוצאות השמירה.

* תשלום בגין פסק דין: העמותה חויבה על ידי בית משפט לשלם 40,000 ש''ח בהקשר לעיזבון ששימש לבניית האתר. בטיפולו של עו''ד אהוד הוברמן סוכם על פריסת התשלום ל- 10 תשלומים חודשיים.


פעולות לגיוס כספים נוספים:

^פעילות מגייס כספים:
- ארה''ב: ביום 27 לפברואר 2013 יתקיים מפגש תורמים בדנבר.
יעד הגיוס הראשון שנקבע: 50,000 $ להקמת מרכז מורשת.

חומר על העמותה ועל מרכז המורשת נשלח למארגני המפגש תוצאות המפגש ידווחו להנהלה. נוצר קשר עם מספר תורמים פוטנציאליים, נשלח חומר, ומתקיים מעקב עיתי אחר הנושא.
-בריטניה: התקיים מפגש עם צוות גיוס כספים פוטנציאלי (עסקו בנושא בבריטניה ועלו לארץ).

^ השתלמויות, קורסים של גורמי חוץ ואירועים באתר העמותה: אין התקדמות בנושא, בעיקר בגלל העדר גורם מרכז לנושא.


3. הגדלת מספר חברי העמותה, גביית דמי חבר, קשר לחברים:

* צירוף אנשי הקבע של החייל לעמותה: יצאו מכתבים של קהנ''ר ושל יו''ר העמותה. לא הייתה הענות של ממש.

* צירוף משתחררים משירות סדיר לעמותה: תהליך השחרור והקליטה למערך המילואים מתבצע באתר העמותה. נציג העמותה נפגש עם המשתחררים. לא הייתה הענות לפניה.

* גיוס חברים ביחידות המילואים: נעשה בעיקר דרך מפקדי היחידות. יש הענות קטנה.

* גביית דמי חבר: בשנת 2011 שילמו דמי חבר פחות ממאה מכלל כ- 600 החברים הרשומים בעמותה. בשנת 2012, בעיקר בעקבות מאמץ מרוכז במהלך דצמבר 2012 שולמו דמי חבר על ידי כ- 190 חברים.

* תוכנית לגביית דמי חבר לשנת 2013:
^ במסגרת פעילות דצמבר 2012, הסכימו חלק מהחברים לשלם דמי חבר לשנת 2013. עד עתה שילמו כ- 30 חברים.

^ הוכנה על ידי המנכ'ל תוכנית מיוחדת לגיוס מוקדם ומוגדל של דמי חבר בשנת 2013. עיקרי התוכנית: גיוס 300,000 ש''ח על בסיס 20 משלמי דמי חבר מיוחדים בסך 5,000 ש''ח, 100 משלמי דמי חבר מיוחדים בסך 1,000 ש''ח וכ- 500 משלמי דמי חבר רגילים. המטרה- להשלים את תהליך הגביה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2013 ועל ידי כך לאפשר תקציב סביר לפעילות העמותה במהלך השנה.

קשר לחברים וחשיפת פעילות העמותה באתרי אינטרנט ופייסבוק:

^ אתר פייסבוק: הוקם אתר פייסבוק ראשוני של העמותה. הייתה הענות גדולה והגענו עד למעלה מ- 800 חברים. בגלל אזהרה של הנהלת פייסבוק לגבי אי עמידה בכללים המחייבים אתר של עמותה, נאלצנו לפתוח אתר חדש שמתכונת הגיוס אליו שונה ואיטית יותר. בשלב זה יש באתר כ- 190 חברים.

^ אתר חיל ההנדסה: הניסיונות להפעיל את האתר הישן נתקלים בקשיים בגלל מגבלות שונות הנובעות מהבסיס הטכני הישן עליו נבנה האתר. לאחר בדיקת מספר אפשרויות חלופיות הוכנה על ידי איציק רביב הצעה להקמת אתר חדש. מסמך בנושא נשלח לחברי ההנהלה.

4. אירועים

* ביום 14/4/2012 אירחה יחידת יהלו''מ כמאה פצועים ובני משפחותיהם. האירוע זכה לשבחים רבים מצד המשתתפים.

* ערב הוקרה לפצועי החייל: התקיים ביום ה- 21 ביוני 2012, וזכה לשבחים רבים. הוחלט להמשיך במסורת ערב הוקרה לפצועים בכל שנה.

אירועים מתוכננים לשנת 2013:

^ ביקור במרכז אב''כ ויפת''ח: יתקיים ביום ה-27 בפברואר 2013, שעות 1400-1900, במרכז אב''כ בצריפין. היקף המשתתפים מוגבל ל- 150 בגלל הצורך להיערך ליום גשום. ניתנה עדיפות לרישום הפצועים ובהמשך- חברי העמותה. הזמנות יצאו לכל הפצועים. הודעה עקרונית על האירוע פורסמה באתר החיילי ובפייסבוק.

^ ביקור בבהל''צ: בגלל קיצוצי תקציב- לא יתקיים השנה אירוע רב חיילי הכולל הצגת אש ואמצעים אליו תכננה הנהלת העמותה להגיע. בשלבי תאום- מועד לביקור בבהל''צ (אפריל- מאי 2013). יתכן שילוב סיור בגזרת עזה או במכשול בגבול המצרי.

^ ערב הוקרה לפצועי החייל: במתכונת דומה לשנה הקודמת, יתקיים ביום ה- 13 ביוני 2013. המופע המרכזי: ''הטיש הגדול''. המרכיבים העיקריים (המופע, מערכות תאורה, קול והקרנה, במה) יובאו על ידי מפיק המופע וישולמו על ידי ארגון נכי צה''ל.

^ 40 שנה למלחמת יום הכיפורים: בתוכנית העבודה שהוצגה להנהלה סוכם על אירוע מרכזי גדול באוקטובר 2013. בדיקה ראשונית של העלויות עם המפיק הפוטנציאלי מצביעה על סדר גודל של 500-600,000 ש''ח לפחות. העלות חורגת מהיכולות הנוכחיות של העמותה. בכוונת היו''ר לקיים דיון בנושא בישיבת ההנהלה במטרה לבחון חלופות נוספות למתכונת האירוע.5. טיפול באנדרטאות

* אנדרטת הדוברה: הושלמה ופתוחה למבקרים. יידרשו השלמות תאורה ופיתוח סביבתי.

* אנדרטת 601: עד היום לא התקבלה החלטה על העברת האנדרטה. הנושא בטיפול מקהנ''ר, מהנ''פ מרכז ומגד 601. במידה ויחלט על העברה יחייב הדבר אישור בניה מהמועצה המקומית.

6. מורשת

* חקיקה בכנסת לנושא העמותות החייליות: הנושא הועבר למשרד הביטחון. החקיקה תסדיר תחומי פעילות (הוספת נושא המורשת לנושא ההנצחה הקיים בחוק), תקציבים, יחידות הסברה, קשר עם החיילות, תשלומי ארנונה ועוד. החקיקה נעצרה עד לכינון הכנסת החדשה, לאחר הבחירות.

* הסברה באתר: נקלט חייל, הוכן חומר הסברה בנושא מורשת החייל והחלו הסברות, בעיקר לחיילי הקורסים והמערך הסדיר החיילי. במידת הצורך ניתן לקבל מצה''ל חיילים נוספים לצורך זה.

* מרכז מורשת חיילי: בכפוף להשגת תרומה לנושא (יעד- 50,000 $)- יוחל בהקמת מרכז מורשת חיילי. המרכז ירכז חומרי מורשת, יכין דפי מורשת לכל יחידה (סדיר ומילואים) מעל לרמת גדוד ויכין חומרי מורשת ופרסומים על המלחמות והאירועים בהם היו מעורבות יחידות החייל.

* קליטת עובד/ת: מותנה בהשגת תקציב/ תרומה לנושא.

* איסוף חומרי מורשת: גובשה, בשיתוף מקהנ''ר והמהנפי''ם, תוכנית לאיסוף חומרי מורשת מכלל היחידות הסדירות ויחידות המילואים של החייל. עיקרי התוכנית: קביעת אחראי לנושא בכל יחידה, עידוד מפקדים לריכוז חומרי מורשת הקיימים ביחידות ובידי בודדים, צילום והעברה למרכז המורשת.

* חומרי מורשת מיחידת מולטימדיה מקהנ''ר: חומרים ראויים שאותרו במקהנ''ר הועתקו למדיה מגנטית תואמת מחשב. קיימים כ- 90 דיסקים של חומרים מתקופות שונות. רשימת החומרים תוכן בקרוב ותאפשר שימוש בחומרים לגורמים מעוניינים.

* קיר מורשת ושביל מורשת: הנהלת העמותה הכינה הצעה למתכונת חדשה שעיקרה:

- בחלק הקיים של קיר המורשת יכללו בנוסף לאותות המלחמות והכיתוב הקיים גם נתונים על מבצעים ואירועים עיקריים שאירעו בין המלחמות.
- החלק השני של קיר המורשת יכלול סמלים וכיתוב של היחידות הסדירות של החייל (בהל''צ, מרכז אב''כ, יהלו''מ, מהנפיות, גדודים סדירים).
- לאורך שביל המורשת ייקבעו לוחות זיכרון של המלחמות ושל יחידות הסדיר והמילואים על פי סדר הקמתן. בלוח יחידה יכללו נתונים עיקריים על היחידה, כולל שילוב במלחמות ופעילות מבצעית. חומר בהיקף רחב יותר יימצא במרכז המורשת. ליאור ריסין לקח על עצמו אספקת גושי האבן הדרושים לביצוע הפרויקט. נערך סיור לבדיקת סוגי האבן הדרושים בהשתתפות אדריכל האנדרטאות העובד עם העמותה. באמצע פברואר 2013 מתוכננת פגישה להשלמת התוכנית ולכניסה לביצועה.
הביצוע- מותנה באיתור תקציב.

* ספר מורשת חיילי

בכוונת הנהלת העמותה להפיק ספר על תולדות חיל ההנדסה מפלוגות חה"נ בצבא הבריטי ועד היום.
העלות המשוערת כ- 150,000 ₪ להפקה והדפסת 1000 ספרים. העמותה מקבלת הצעות ממפיקים
פוטנציאלים.


7. אישורים, היתרים ותשלומי ארנונה

* טופס 4 לאתר- התקבלו, מולאו ונמסרו לנציג מועצת גזר כל המסמכים בנושא. נערכה ביקורת על ידי מפקח בניה מטעם מהנדס המועצה. הביקורת עברה בהצלחה. קבלת הטופס מותנית באישור מכבי אש.

* אישור מכבי- אש: התקיים סיור עם נציג מכבי- אש באתר. כל הליקויים שנמצאו תוקנו. בימים הקרובים יועבר דו''ח תיקון ליקויים והשלמת מסמכים למכבי- אש וצפויה קבלת האישור.

* באתר הותקנה מערכת גילוי ואזעקת אש באמצעות רולן- החברה שהקימה את המבנים באתר.

* חובת מרחב מוגן: מהנדס המועצה אישר שקבלת טופס 4 לא תותנה בהקמת מרחב מוגן. הוסכם כי העמותה תציב מגונית קטנה ובעתיד, אם יוחלט על בניה נוספת, תחויב בבניית מרחב מוגן בהיקף מלא. בטיפול פיני דגן הושגה תרומת מגונית מאקר שטיין. המגונית הוצבה באתר.

* תשלומי ארנונה: קבלת טופס 4 עלולה להיות מלווה בדרישת המועצה לתשלומי ארנונה. העמותה תבדוק הנוהל הקיים לפטור מארנונה לעמותות, במשרד הפנים. הצעת חוק העמותות המקודמת בכנסת, כוללת הצעה למתן פטור לעמותות מתשלומי ארנונה ומיסים לרשות המקומית.

8. נושאי בינוי

* חיבור האתר לקו ביוב: המועצה הסכימה לבצע החיבור על חשבונה. הנושא מטופל בין מהנדס המועצה לחברה המבצעת את קו הביוב לשכונה החדשה במשמר דוד. צפי למימוש- לפחות שנה.

* תיקון כביש גישה לאתר: בוצע תיקון חלקי.
9. סיכום
* קיימת תוכנית פעולה רחבה ומפורטת לפעילות העמותה בשנים הקרובות.
* מימוש התוכניות יחייב איתור תקציבים מתאימים והשתתפות רחבה של חברי הנהלת העמותה, המועצה וחברי העמותה.