שופל

השופל מיועד לביצוע עבודות הנדסיות כגון סלילת דרכים, הקמת ביצורים, בניית תעלות וכו'.
כיום בקו הלחימה ישנם דחפורי D9 ממוגנים בעלי יכולות זהות לאלו של השופל.