ריצוף

אמצעי לפריצת מעברים בשדות מוקשים בעזרת חומר נפץ, יוצר ופותח בארץ, בשימוש צבאות זרים.