אתר ההנצחה המתוכנן

עמותת "פלס" בשיתוף חיל ההנדסה הקרבית קיבלו החלטה להקים את "מרכז הנצחה והמורשת" בסמוך לאנדרטה לפורצי הדרך לירושלים ובהמשך לקיר ההנצחה עליו חקוקים שמותיהם של לוחמי חיל ההנדסה הקרבית שנפלו במערכות ישראל מאז קום המדינה.

"מרכז הנצחה והמורשת" יכיל בתוכו:
- היכל הנצחה לזכר חללי חיל ההנדסה הקרבית.
- מרכז מורשת ותיעוד של חיל ההנדסה הקרבית.
- מרכז פעילות חינוכי והעשרתי פעיל להנחלת מורשת החיל ומיקומו הגיאוגרפי וההיסטורי של האתר.

מבנה מרכז ההנצחה ושימור המורשת של חיל ההנדסה

המבנה בן שלוש קומות וכולל את האולמות והחדרים כמפורט:

הקומה העליונה (קומת הכניסה למבנה ובחזיתה חצר התכנסות המחברת את מתחם הגבורה למבנה ההנצחה והמורשת) כוללת:
1. מבואה ראשית.
2. במרכז הבניין חלל גבוה מקורה זכוכית.
3. חדר-ההתייחדות, "איל נגח" המחובר למבואה הראשית בגשר תלוי נמצא במרכז החלל מקורה הזכוכית.
4. באגף הדרומי - ממוקמת הקפיטריה וחנות מזכרות.
5. באגף הצפוני - גלריה לתצוגה ומרפסת תצוגת כלים.

הקומה במפלס "מינוס אחד" כוללת:
1. האולם המרכזי ובו מודל תבליט שדה-קרב, תצוגה אורקולית ותצוגת מורשת.
2. בחלק הדרומי ספרייה ומשרדי המרכז המופרדים מהחלל המרכזי בפטיו.
3. בחלק הצפוני של קומה זו חדרי מכונות ומחסנים.

הקומה במפלס "מינוס שניים" כוללת:
1. אודיטוריום המיועד ל - 500 צופים.
2. במה ואחרי קלעים ושירותים.

נתיב מבצעי חיל-ההנדסה (הגישה מהחניה לבנין) - נתיב מרוצף ומשני צדדיו קירות אבן ועליהם ציון מבצעי חיל-ההנדסה.

פעילות מתוכננת במרכז ההנצחה ושימור המורשת של חיל ההנדסה

ההנצחה
1. המרכז ישרת את חיל ההנדסה הקרבית ומשפחת השכול.
2. חיל ההנדסה יקיים את כל פעילויותיו הייחודיות באתר:
טקס השבעת טירונים, הענקת כומתת החיל, טקס סיום קורס קצינים חיילי, אירועים יחידתיים בסדיר ובמילואים.
כנסי חיילים.

טקס האזכרה השנתי לחללי חיל ההנדסה מקום התייחדות של המשפחות עם יקיריהם.

המורשת
1. איסוף ותצוגה אינטראקטיבית של מורשת החיל ופעולותיו בעבר ובהווה.
2. מרכז לתיעוד פעולות החיל בזמן הווה.

פעילות חינוכית, תרבותית וחברתית
במרכז יתקיימו פעילויות חינוכיות לילדים ובני נוער בשיתוף עם תנועות הנוער, משרד החינוך, משרד הקליטה, הסוכנות היהודית, מערכת הביטחון, עידוד הגיוס לצה"ל ולחיל ההנדסה ועוד.
הפעילויות יתמקדו במורשת החיל ובלימודי האזור מבחינה גיאוגרפית, היסטורית ולמודי הסביבה.

רשויות מקומיות בסביבה (גזר, רחובות, רמלה) יקיימו פעילות תרבותית חברתית והעשרתית במתקני הבית (אודיטוריום לכ-600 איש וחדרי העשרה ופעילות).

האודיטוריום, החצר וחדרי הפעילות יועמדו בתשלום לגופים ציבוריים ופרטיים, ליחידות צה"ל שאינן הנדסה, ולפעילויות הנדסיות אזרחיות.