הנצחת חללי חיל ההנדסה הקרבית

מטרות העמותה

  1. שימור וטיפוח מורשת חיל ההנדסה הקרבית.
  2. הנצחת חללי חיל ההנדסה הקרבית.
  3. טיפוח הרוח, המוראל והגאווה החילית.
  4. ליזום, להקים ולהפעיל אתר הנצחה, מורשת וחינוך לחיל ההנדסה הקרבית.
  5. טיפוח הקשר עם משפחות השכול פצועי חיל ההנדסה.
  6. יצירת תשתית לקשר בין יחידות חיל ההנדסה הקרבית בסדיר ובמילואים.
  7. קידום מדעי של נושאי חיל ההנדסה הקרבית.
  8. קידום קשר עם ארגונים חיליים בחו"ל.