חדשות וארועיםההכנות לכנס לציון 40 שנה למלחמת יום הכיפורים בעיצומן.
עיקר המאמץ מופנה ליצירת הקשר עם 16000 חיילי חיל ההנדסה
שלקחו חלק במלחמה במסגרת 11 יחידות ברמת גדוד ומעלה.הנהלת העמותה נרתמה לסייע ליחידות
לאיתור ויצירת הקשר עם החיילים .לצורך כך נעשתה פניה לחברת הבזק באמצעות מזכירת החברה
עו"ד לינור יוכלמן אשר טיפלה בונשא במלוא המסירות והביאה להחלטה של הבזק לסיע באיתור מספרי
הטלפון של אלפי שמות חיילים אשר הועברו לבזק ברשימות ערוכות בקבצי אקסל.הנהלת הבזק החליטה לראות בפעילותה תרומה לקהילה
ולא גובה תשלום עבור איתור מספרי הטלפון.עד היום אותרו למעלה
מ-3000 מספרי טלפון .הפעילות מרוכזת ע"י מזכיר העמותה גיורא רוזנטל אליו יש הפנות רשימות לאיתור טלפונים. 

/