פיקוד

קורס מפקדי כיתות חה"ן נמשך 16 שבועות. במהלכו עוברים הלוחמים אתגרי ניהוג ופיקוד בתרגולות ההנדסה והחי"ר. בסיומו של הקורס יזכו הלוחמים לענוד את דרגות הסמל ויוסמכו כמפקדי כיתות חה"ן.

המתאימים יזכו לפקד על כיתות חה"ן בפלוגות מסלול – שם יזכו לעצב את דור הלוחמים הבא של החיל או בפלוגות מבצעיות – שם יפקדו על משימות מבצעיות מורכבות. הראויים ביותר יזכו לצאת לקורס קציני היבשה (12 שבועות) ולאחר מכן לקורס קציני הנדסה (16 שבועות).